8view_imageVed Kodal skole i Andebu kommune har de tatt GREPA for å forme skolehverdagen. Ikke bare at de har i bruk noen nye grep, men GREPA er også en del av skolens verdigrunnlag.


Skolen har utviklet et sett med verdier som er styrende for de «grep» skolen tar.
– Vi bygger murstein på murstein for å få dette til. GREPA er et begrep som brukes. Det står for glede, respekt, engasjert, positiv og ansvar. Jeg har tro på at slike holdninger vil føre til både bedre læringsutbytte og ikke minst tydeliggjøre voksenrollen. Foreldrene har også støttet denne visjonen, sier rektor Tone Langerud.

Les mer i Tønsberg blad. Der kan dere også se Kodal-rappen framført av skolens elever.