Velkommen til Ringer i vann!

Kompetanseutvikling i skole og barnehage? Studieturer? Konferanser og foredrag? ...da er du på rett sted!

Nyheter fra Facebook

Postet 08/20/19

RINGER I VANN

Den svenske hjerneforskeren Sissela Nutley kommer i dette FB innlegget med kritiske tanker rundt digitaliseringen av den de svenske barnehagene. ... See MoreSee Less

Les på Facebook

Postet 08/20/19

RINGER I VANN

Statens vegvesen er opptatt av bilister ikke er i stand til å multitaske. Undersøkelser viser for eksempel at en person som kjører bil og snakker i telefonen samtidig, er like
uoppmerksom som en person som kjører bil med 0,8 i promille. Bilkjøring med 0,8 i promille ville forresten innebære inndragning av førerkort i 12–15 måneder, en og halv månedslønn i bot og betinget fengsel.

Du kan lese mer om hjernens muligheter OG begrensninger i boka "Alt jeg kan. Hvordan kroppen lærer hjernen å tenke" (Cappelen Damm Akademisk).
... See MoreSee Less

Les på Facebook

Postet 08/20/19

RINGER I VANN

Er du en av de som god på multitasking? Da er du unik!! Forskning viser nemlig at veldig få mennesker, faktisk bare rundt 2,5 % av befolkningen, kan utføre flere tenkeoppgaver på en gang uten at det går vesentlig utover resultatet. Grunnen til at vi ikke kan multitaske, ligger i hjernens arbeidsminne, som ikke er i stand til å utføre to eller flere krevende oppgaver på en gang. Når vi for eksempel kan sykle og prate samtidig, skyldes det at ferdigheten sykling, etter mye trening og mange repetisjoner, har blitt en internalisert, automatisert motorisk funksjon – vi trenger ikke å bruke hjernekraft på det. Det frigjør kapasitet til både tenkning og småprat. Skal vi imidlertid utføre oppgaver som krever både konsentrasjon og tenkning, kommer vi til kort. Det er lett å tro at multitasking hjelper oss til å bli mer effektive, men det bidrar først og fremst til stress. Hjernen vår klarer rett og slett ikke den utfordringen den blir utsatt for, og konsekvensen er at vi blir dårligere til å konsentrere oss, dårligere til å huske ting og dårligere til å skjelne mellom relevant og ikke relevant informasjon. Flere studier viser at jo mer folk multitasker, desto dårligere blir de til det. De som multitasker lite, skårer best på multitask tester, fordi de er flinkere til å fokusere på én og én oppgave!
Du kan lese mer om blant annet multitasking i boka "Alt jeg kan. Hvordan kroppen lærer hjernen å tenke". Det er også mulig å leie inn forfatterne til kurs og foredrag i din barnehage eller din kommune. Ta kontakt med Ringer i vann.
... See MoreSee Less

Les på Facebook

Postet 08/13/19

RINGER I VANN
Les på Facebook

Postet 06/25/19

RINGER I VANN

Visste du at Ringer i vann kan bookes til personalmøter, planleggingsdager, kursrekker, konferanser og større utviklingsarbeider for både barnehager og skoler??!!

Visste du at Ringer i vann er et fagmiljø som har skrevet en rekke fagbøker for barnehage og skole, og flere av bøkene har også blitt oversatt og utgitt i andre land?

Visste du at Ringer i vann er et fagmiljø som arbeider med alt fra veiledning og coaching av ledere og ledergrupper opp til utviklingsarbeider som går over flere år for hele regioner - både for barnehager og skoler?

Visste du at Ringer i vann er et fagmiljø som har gode veldig gode referanser?

Visste du at du kan lese mer om Ringer i vann på siden www.ringerivann.no

Visste du at du kan lese om nyere hjerneforskning for barnehager og skoler på www.facebook.no/altjegkan ?Hjernevennleg barnehagedag stod i sentrum denne kvelden då 220 tilsette frå barnehagane i Sula og Giske kommune samlast for kveldssamling nr 2 i utviklingsarbeidet «To Fram».

Takk til Grete Helle og Tom Rune Fløgstad frå «Ringer i vann» for ein lærerik kveld med hjerneforsking i fokus.

«Vi tek på oss hjerneutviklerbrillene og ser på detaljar i ein hjernevennleg barnehagedag»
... See MoreSee Less

Les på Facebook

Postet 05/20/19

RINGER I VANN

Gir vi de minste barna nok utfordringer? Denne filmen viser små barn som behersker spisepinner bedre enn de fleste. I barnehagen er det viktig å sette av mye tid til å kunne «gjøre selv» – det krever mange repetisjoner, akkurat som når bevegelsene automatiseres. For det å kunne kontrollere og fysisk være i stand til å dekke sine fysiske behov er viktig hele livet, men det gir også den selvtilliten og positive holdningen barnet vil trenge for all annen læring. Ser du hvor viktig det er å la de små få tid til å «grise» med maten?
Du kan lese mer om dette temaet i boka "Alt jeg kan! Hvordan kroppen lærer hjernen å tenke"
... See MoreSee Less

Les på Facebook

 

alt jeg kan

Samfunnsansvar

Ringer i vann ønsker å ta et samfunnsansvar. I tillegg til å være en Miljøfyrtårnbedrift, støtter vi hvert år følgende tiltak økonomisk:

Utdanning av kvinnelige lærere i Mazar-E-Sharif i Afghanistan.

..samt Østby musikklag fra Trysil – uten musikk stopper bygdene!

Samarbeidspartnere