Velkommen til Ringer i vann!

Kompetanseutvikling i skole og barnehage? Studieturer? Konferanser og foredrag? ...da er du på rett sted!

Nyheter fra Facebook

Postet 06/25/19

RINGER I VANN

Visste du at Ringer i vann kan bookes til personalmøter, planleggingsdager, kursrekker, konferanser og større utviklingsarbeider for både barnehager og skoler??!!

Visste du at Ringer i vann er et fagmiljø som har skrevet en rekke fagbøker for barnehage og skole, og flere av bøkene har også blitt oversatt og utgitt i andre land?

Visste du at Ringer i vann er et fagmiljø som arbeider med alt fra veiledning og coaching av ledere og ledergrupper opp til utviklingsarbeider som går over flere år for hele regioner - både for barnehager og skoler?

Visste du at Ringer i vann er et fagmiljø som har gode veldig gode referanser?

Visste du at du kan lese mer om Ringer i vann på siden www.ringerivann.no

Visste du at du kan lese om nyere hjerneforskning for barnehager og skoler på www.facebook.no/altjegkan ?Hjernevennleg barnehagedag stod i sentrum denne kvelden då 220 tilsette frå barnehagane i Sula og Giske kommune samlast for kveldssamling nr 2 i utviklingsarbeidet «To Fram».

Takk til Grete Helle og Tom Rune Fløgstad frå «Ringer i vann» for ein lærerik kveld med hjerneforsking i fokus.

«Vi tek på oss hjerneutviklerbrillene og ser på detaljar i ein hjernevennleg barnehagedag»
... See MoreSee Less

Les på Facebook
·Del

Postet 05/20/19

RINGER I VANN

Gir vi de minste barna nok utfordringer? Denne filmen viser små barn som behersker spisepinner bedre enn de fleste. I barnehagen er det viktig å sette av mye tid til å kunne «gjøre selv» – det krever mange repetisjoner, akkurat som når bevegelsene automatiseres. For det å kunne kontrollere og fysisk være i stand til å dekke sine fysiske behov er viktig hele livet, men det gir også den selvtilliten og positive holdningen barnet vil trenge for all annen læring. Ser du hvor viktig det er å la de små få tid til å «grise» med maten?
Du kan lese mer om dette temaet i boka "Alt jeg kan! Hvordan kroppen lærer hjernen å tenke"
... See MoreSee Less

Les på Facebook
·Del

Postet 04/26/19

RINGER I VANN

Norske barn er heldige på den måten at de vokser opp med mye natur rundt seg, til og med i de største byene. Det å være ute i allslags vær (med gode klær) har også vært en typisk norsk verdi. De aller fleste norske barnehager lever fortsatt etter dette prinsippet. Fysisk aktivitet er viktig, ikke bare fordi det trener sanser og motorikk, men også fordi det stimulerer hjernen.
Finske undersøkelser av 8-åringer underbygger resultatene fra den danske undersøkelsen «Barnet i Centrum», og viser at barn som er fysisk aktive, har høyere toleranse for stress enn de barna som ikke er fysisk aktive. Spyttprøver fra de fysisk aktive barna viste for eksempel at stresshormonet kortisol ikke steg like mye under ulike stresstester hos dem som hos de andre barna (Martikainen, Pesonen, Lahti, Heinonen, Feldt, Pyhälä mfl., 2013).
Denne saken er delt fra FB-siden Alt jeg kan.

NRK Super
Berre litt over halvparten av barna er så fysisk aktive som Helsedirektoratet meiner dei bør vere. Barna er mindre aktive heime enn i barnehagen.

Les meir om saka her: www.nrk.no/sognogfjordane/berre-halvparten-av-barna-er-aktive-nok-1.14509730
... See MoreSee Less

Les på Facebook
·Del

Postet 04/25/19

RINGER I VANN

Barn under fem år skal ikke sitte mer enn én time foran en skjerm, uansett type, i løpet av en dag!
For første gang har Verdens helseorganisasjon (WHO) kommet med en anbefaling om skjermtid for barn. De anbefaler at barn under 5 år må bruke mindre tid sittende foran ulike type skjermer. Stillesittende skjermtid for barn under fem år bør ikke være mer enn én time daglig – men gjerne mindre. For barn under ett år er ikke stillestittende skjermtid anbefalt i det hele tatt, ifølge WHO. Stillesittende skjermtid (såkalt «sedentary screen time») gjelder tid foran tv, mobil eller nettbrett hvor barnet sitter stille og ser på video eller spiller spill.
Professor og psykolog Willi-Tore Mørch mener at disse anbefalingene er helt riktige. Til NRK uttaler han et grunnen til disse anbefalingene er viktige og riktige, er at nyere nevrobiologisk forskning har vist at når små barn ser på skjermer, utløses det dopamin i belønningssenteret i hjernen. Det fører til at barnet får lyst til å gjenta det som utløste reaksjonen i belønningssenteret, og de blir oppslukt av det som skjer på skjermen. Siden små barn ikke kan regulere følelsene sine, må foreldrene gjøre det, sier Mørch.
En viktig anbefaling fra WHO er at barn skal ha mye fysisk aktivitet, ha god og nok kvalitet på søvnen og ha mer tid til aktiv lek hvis de skal vokse opp med de beste forutsetninger for et sunt liv.
WHO erkjenner at forskningsgrunnlaget for de «sterke anbefalingene» kunne vært bedre, men håper de kan gjelde alle småbarn, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn eller sosioøkonomisk status. Målet er å hindre livsstilssykdommer senere i livet.
Her er WHOs anbefalinger:
Infants (less than 1 year) should:
Be physically active several times a day in a variety of ways, particularly through interactive floor-based play; more is better. For those not yet mobile, this includes at least 30 minutes in prone position (tummy time) spread throughout the day while awake.
Not be restrained for more than 1 hour at a time (e.g. prams/strollers, high chairs, or strapped on a caregiver’s back). Screen time is not recommended. When sedentary, engaging in reading and storytelling with a caregiver is encouraged.
Have 14–17h (0–3 months of age) or 12–16h (4–11 months of age) of good quality sleep, including naps.
Children 1-2 years of age should:
Spend at least 180 minutes in a variety of types of physical activities at any intensity, including moderate-to-vigorous-intensity physical activity, spread throughout the day; more is better.
Not be restrained for more than 1 hour at a time (e.g., prams/strollers, high chairs, or strapped on a caregiver’s back) or sit for extended periods of time. For 1-year-olds, sedentary screen time (such as watching TV or videos, playing computer games) is not recommended. For those aged 2 years, sedentary screen time should be no more than 1 hour; less is better. When sedentary, engaging in reading and storytelling with a caregiver is encouraged.
Have 11-14 hours of good quality sleep, including naps, with regular sleep and wake-up times.
Children 3-4 years of age should:
Spend at least 180 minutes in a variety of types of physical activities at any intensity, of which at least 60 minutes is moderate- to vigorous intensity physical activity, spread throughout the day; more is better.
Not be restrained for more than 1 hour at a time (e.g., prams/strollers) or sit for extended periods of time. Sedentary screen time should be no more than 1 hour; less is better. When sedentary, engaging in reading and storytelling with a caregiver is encouraged.
Have 10–13h of good quality sleep, which may include a nap, with regular sleep and wake-up times.

Her er link til WHO www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more
... See MoreSee Less

Les på Facebook
·Del

 

alt jeg kan

Samfunnsansvar

Ringer i vann ønsker å ta et samfunnsansvar. I tillegg til å være en Miljøfyrtårnbedrift, støtter vi hvert år følgende tiltak økonomisk:

Utdanning av kvinnelige lærere i Mazar-E-Sharif i Afghanistan.

..samt Østby musikklag fra Trysil – uten musikk stopper bygdene!

Samarbeidspartnere