Velkommen til Ringer i vann!

Kompetanseutvikling i skole og barnehage? Studieturer? Konferanser og foredrag? ...da er du på rett sted!

Nyheter fra Facebook

Postet 03/17/20

RINGER I VANN

Speiling av de voksnes hamstring! Barna speiler de voksnes adferd og i barnehagen jobber en med svært avanserte «kopimaskiner». Hvordan vi snakker med andre voksne, hvilke gester og hvilken mimikk vi har vil påvirke barna, og det vil påvirke barna ikke bare denne dagen, men kanskje for resten av livet. Det blir stadig vekk sagt at de som arbeider i barnehagen har verdens viktigste jobb, men det er kanskje også viktig å tenke over at man har en av verdens «farligste» jobber – man påvirker framtiden til en rekke barn! Speiling, herming og kopiering er en sentral del av barnas utvikling. Når barnet hermer etter deg vet hun ubevisst at den adferden er en helt akseptabel adferd. Hun hermer dessuten etter en voksenperson som hun stoler på. Det innebærer minimalt med risiko for å herme en feil handling. Det å speile eller herme etter andre er altså snarveien til sosial modning. Du kan lese mer om hjernens speilnevroner i boka "Alt jeg kan! Hvordan kroppen lærer hjernen å tenke." ... See MoreSee Less

Les på Facebook

Postet 03/11/20

RINGER I VANN

En fin kveld sammen med inspirerende og inspirerte pedagoger fra Utdanningsforbundene på Haugalandet. ... See MoreSee Less

Les på Facebook

Postet 02/20/20

RINGER I VANN

Hjernens frontallapp modnes senere hos gutter enn jenter. Frontallappen regulerer blant annet risikofylt adferd. Dette kan du lese mer om i boka "Alt jeg kan! Hvordan kroppen lærer hjernen å tenke". (ps. Filmen er kun ment som et humoristisk innslag og gjelder ikke gutter generelt 😱😁) ... See MoreSee Less

Les på Facebook

 

alt jeg kan

Samfunnsansvar

Ringer i vann ønsker å ta et samfunnsansvar. I tillegg til å være en Miljøfyrtårnbedrift, støtter vi hvert år følgende tiltak økonomisk:

Utdanning av kvinnelige lærere i Mazar-E-Sharif i Afghanistan.

..samt Østby musikklag fra Trysil – uten musikk stopper bygdene!

Samarbeidspartnere