Velkommen til Ringer i vann!

Kompetanseutvikling i skole og barnehage? Studieturer? Konferanser og foredrag? ...da er du på rett sted!

Nyheter fra Facebook

Postet 11/02/19

RINGER I VANN

To fine dager på Østlandsk Lærerstevne med over 200 inspirerende og inspirerte deltakere. Beundringsverdig at så mange prioriterer å bruke lørdag ettermiddag på Oslo Met. ... See MoreSee Less

Les på Facebook

Postet 10/29/19

RINGER I VANN

Joffe får en stoooor dopamindusj! - Dopamin, et av hjernens signalstoffer og nevrotransmittere, spiller en stor rolle for både barn og voksne når det gjelder motivasjon, konsentrasjon og viljestyrke. Dopaminet styrer motivasjonen vår og får oss til å ta initiativ og prøve ut nye ting. Samtidig har vi erfart at det å være utholdende for å nå målet vårt er lønnsomt – vi ender oftest opp med en deilig dusj dopamin i hjernen. Denne «belønningsdusjen» gir en god følelse i kroppen og gjør at vi vil repetere atferden. Hos barn er ikke det indre belønningssystemet ferdig utviklet. De har behov for ytre belønning/stimuli for å komme videre i sin læring og utvikling. Det behøver nødvendigvis ikke være skryt og masse oppmerksomhet, men like gjerne smil, øyebevegelser, små gester eller, aller helst, alt dette kombinert. Hvis barn får denne tilbakemeldingen fra oss voksne, fører det til at de sakte, men sikkert bygger opp evnen til å motivere og belønne seg selv. Jo mer denne evnen trenes når barna er små, dess mindre avhengig av ytre belønning blir de som voksne.

Du kan lese mer om blant annet dopamin i boka "Alt jeg kan! Hvordan kroppeen lærer hjernen å tenke".
... See MoreSee Less

Les på Facebook

Postet 10/23/19

RINGER I VANN

Med utgangspunkt i Blooms taksonomi har vi utviklet en modell for barnehager for å gi barn utfordringer på sitt eget nivå og oppleve "progresjon" i sin egen utvikling. "Progresjon i barnehagen innebærer at alle barn skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barn skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser. Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø. Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter" (RP). I kveld skal alle ansatte i barnehagene fra Sula kommune og Giske kommune få en innføring i hvordan de kan nå disse intensjonene fra Rammeplanen. ... See MoreSee Less

Les på Facebook

Postet 10/18/19

RINGER I VANN

To av Ringer i vann sine fagbøker for barnehager er representert på bokmessen i Frankfurt!! I 2016 ble det oversatt 32 norske bøker til tysk og to av disse kom altså fra Ringer i vann / Kommuneforlaget 🙂
Prosjektet Norge som gjesteland ved bokmessen i Frankfurt i 2019 er den største utenrikskulturelle satsingen i Norge noensinne. Frankfurt-prosjektet innebærer hundrevis av aktiviteter i det tyskspråklige området i hele 2019, og kulminerer under bokmessen i Frankfurt i oktober 2019. Frankfurt 2019 er et gedigent løft for norsk litteratur og andre kunstformer internasjonalt.
... See MoreSee Less

Les på Facebook

 

alt jeg kan

Samfunnsansvar

Ringer i vann ønsker å ta et samfunnsansvar. I tillegg til å være en Miljøfyrtårnbedrift, støtter vi hvert år følgende tiltak økonomisk:

Utdanning av kvinnelige lærere i Mazar-E-Sharif i Afghanistan.

..samt Østby musikklag fra Trysil – uten musikk stopper bygdene!

Samarbeidspartnere