Planleggingsdager

Ringer i vann kommer gjerne og foreleser på planleggingsdager, fagdager, kveldssamlinger foreldremøter eller kick-off samlinger. Vi har forelesningserfaring fra små grupper opp til fulle håndballhaller 🙂

Ta direkte kontakt med oss for vedrørende pris, tema og innhold. Vi har ingen «standardpakker», men forsøker så langt råd er å sy et innhold tilpasset den enkelte barnehage/skole, den enkelte barnehage-/skoleeier eller kommune/fylke. Vi har forelest for barnehager og skoler i de fleste norske fylker, og har også holdt kurs og forelesninger både i Sverige, Tyskland og på New Zealand. Sjekk gjerne ut våre referanser her.