Alt jeg kan! Hvordan kroppen lærer hjernen å tenke.

alt jeg kan

«Små barn skal ikke vekkes etter 30 minutter i barnehagen! Foreldre er opptatt av at barna deres skal sovne lett om kvelden. De tror at hvis de bare sover mindre om dagen, er de trøttere om kvelden. Dette er en stor misforståelse! Skal dere unngå å sitte med små «zombier» på fanget lenge etter at barnet har blitt vekt, bør dere la barnet få sove en hel søvnsyklus, og den er på 60 – 90 minutter». Sitatet er hentet fra den boka Alt jeg kan!, og ble lagt ut 22. desember som en liten «julepresang» til alle de som fulgte forfatternes Facebook side. Og så tok det hele av. I løpet av noen intense juleuker hadde det lille utdraget fra boka nådd over en halv million lesere! Det var 152.637 klikk på innlegget og mer enn 20.000 reaksjoner, kommentarer og delinger. Det sto veldig klart fram at kunnskap om blant annet søvn er viktig for både barnehageansatte og foreldre. Nok søvn er viktig både barnas motoriske og kognitive utvikling.

Denne boka er skrevet for å koble sammen nyere hjerneforskning med det praktiske arbeidet vi utfører i barnehagene. Den er skrevet for å hjelpe til med å gi både ansatte, foreldre, og kanskje også politikere og beslutningstakere, de viktige «hvorfor svarene». Fysisk aktivitet og leik, riktig kosthold, rutinesituasjoner og overganger er alle områder som må kobles opp til kunnskap om hjernen. Men som også boktittelen understreker, det er kroppen som lærer hjernen å tenke, og mens skolen snakker om lesing regning og skriving som grunnleggende ferdigheter, berører denne boka de «egentlige» grunnleggende ferdighetene; reflekser, sanser, motorikk, hørsel og syn. Forfatterne presenterer nyeste forskning på en spennende og jordnær måte, og gir eksempler på hvilke konsekvenser dagens forskning bør få for praksisfeltet. De beskriver hvordan vi må koble hjernen sammen med kroppen og omgivelsene våre, ikke se kropp, omgivelser og hjerne isolert – men som et hele.

Boka har sin egen Facebook-side – Alt jeg kan, og det finnes også en film som levendegjør mange av problemstillingene som forfatterne tar opp. Filmen ligger tilgjengelig på Ringer i vann sine hjemmesider.

Boka kan bestilles fra Cappelen Damm forlag.

Ich leite eine kita. Methoden, werkzeuge und vorlagen verfasst.

9783942334709

Es ist die tägliche Praxis, an der sich die Qualität einer Kindertagesstätte für Kind und Eltern prüfen lässt. Bei der Qualitätsarbeit geht es somit darum, Arbeitsweisen zu finden, mithilfe derer wir stets unserem Auftrag und unseren Ansprüchen gemäß handeln und dies unabhängig von der Abteilung, der Stammgruppe oder dem einzelnen Mitarbeiter durchführen. Es ist eine große Aufgabe, eine Praxis zu entwickeln, die mit einer gemeinsamen Wertebasis in Einklang steht. Um diese Arbeit effizienter zu gestalten, haben die Autoren das Buch Ich leite eine Kita. Methoden, Werkzeuge und Vorlagen verfasst.

Dieses Buch enthält Beschreibungen von mehr als 30 unterschiedlichen Werkzeugen und Methoden zur Anwendung in Kindertagesstätten, die werteorientiert arbeiten möchten. Die Werkzeuge lassen sich anwenden, um die Fähigkeit von Mitarbeitern zu kreativem Denken, zur Problemlösung, zu Reflexion und Beurteilung zu verbessern.

Die Anleitungen für die jeweilige Anwendung sind detailliert beschrieben und enthalten Beispiele für den Einsatz in verschiedenen Kita-Kontexten – mit Eltern, Kindern und Mitarbeitern. Sie werden sowohl einfache Werkzeuge als auch fortschrittlichere Modelle und Methoden für die Entwicklung Ihrer Kindertagesstätte zu einer lernenden Organisation finden.

Werkzeuge und Methoden sind nach folgenden Themen kategorisiert:

  • Werte • Analyse, Bewertung, Reflexion und Auswertung • Planung     •Qualitätsentwicklung     • Qualitätssicherung     • Problemlösung     • Kompetenzerweiterung     • Elternarbeit      • Werkzeuge für die die gemeinsame Anwendung durch Kinder und Erwachsene     • Abstimmungstechniken.

Lei av å lese bøker på norsk? Bestill boka ved å følge denne linken til Bananenblau.

 

Ich leite eine kita. Fachwissen, werte und erfolgsgeschichten.

9783942334716

Es ist die tägliche Praxis, die der Prüfstein dafür ist, wie gut die Qualität ist, die eine Kindertagesstätte Kindern und Eltern anbieten kann. Das Buch „Ich leite eine Kita. Fachwissen, Werte und Erfolgsge-schichten“ erläutert, wie wir konkret arbeiten können, dass wir stets so handeln, wie wir es müssen und versprechen – unabhängig von der Abteilung, der Stammgruppe oder einzelnen Angestellten.

Die Fragen des Buches lauten unter anderem:

  • Wie können wir eine Kindertagesstätte dadurch führen, dass wir gemeinsame Werte haben?
  • Weshalb sollten wir eine Qualitätsliste und Mindeststandards haben?
  • Weshalb ist die Abklärung von Erwartungen so zentral – sowohl gegenüber Kollegen als auch gegenüber Eltern?
  • Weshalb erfolgt keine Änderung der Praxis, obwohl alle Angestellten Seminare besucht haben sowie inspiriert und begeistert zur Kindertagesstätte zurückgekehrt sind?
  • Wie sollen wir gewährleisten, dass wir auch weiterhin das machen werden, was wir sagen?

Die Verfasser sind sowohl an allem interessiert, was im Alltag am besten funktioniert, als auch daran, dass es auf die kleinen Details ankommt und dass Änderungen und Entwicklungen Zeit in Anspruch nehmen. Vor diesem Hintergrund bringen sie Theorien, Forschungsergebnisse und Erfahrungen aus anderen Themenbereichen und anderen Ländern ein. Es gibt keine „fixen Ideen“ für die Qualität in Kindertagesstätten!

„Ich leite eine Kita. Fachwissen, Werte und Erfolgsgeschichten“ ist ein praxisnahes Buch – voller Beispiele und Erfahrungen aus der Beschäftigung mit Änderungen und Entwicklungen in einer Reihe von Kindertagesstätten. Das Buch kann von und mit allen benutzt werden, die in und im Zusammenhang mit Kindertagesstätten arbeiten. Als Leser werden Sie Fragen zur Reflexion und Diskussion und unterschiedliche Modelle vorfinden, die dazu geeignet sind, einen Weg für neue Gedanken und Perspektiven zu bahnen – sowohl für einzelne Angestellte als auch für das gesamte Personal.

Lei av å lese bøker på norsk? Bestill boka ved å følge denne linken til Bananenblau

 

Ledelse av verdistyrte barnehager

Hovedbok

Det er den daglige kvaliteten som er syretest på hvor god kvalitet barnehagen har for barn og foreldre.

Denne boken handler om hvordan vi konkret kan arbeide slik at vi sikrer at det vi har skrevet i årsplanen og sagt på foreldremøtene, virkelig skjer – uavhengig av avdeling, base eller den enkelte ansatte. Forfatterne er opptatt av hva som fungerer best i det daglige, at de små detaljer teller, og at endring og utvikling tar tid. Med det i tankene bringer de inn teori, forskning og erfaringer fra andre felt og andre land. Det finnes ingen «kvikk fiks» til kvalitet i barnehager!

Å komme fram til praksis som er i tråd med et felles verdigrunnlag er en stor oppgave. Som hjelp i arbeidet har forfatterne også skrevet boken Verktøy som virker i verdistyrte barnehager.

Bestill boka ved å følge denne linken til Kommuneforlaget

 

Verktøy som virker i verdistyrte barnehager

Verktøybok

Denne boken inneholder beskrivelser av mer enn 30 ulike verktøy og metoder til bruk i barnehager som ønsker å være verdistyrte.

I boken finner du verktøy for å komme frem til barnehagens verdigrunnlag for foreldresamarbeid, for medarbeiderutvikling og for å kvalitetssikre og kvalitetsutvikle barnehagen. Her er det metoder for å utvikle refleksjon, kreativitet, problemløsningsevne, vurderings- og analysekompetanse.

Det faglige grunnlaget for verktøyene finner du i boken Ledelse av verdistyrte barnehager.

Bestill boka ved å følge denne linken til Kommuneforlaget

 

Helhetlig skoleutvikling – Fra kenguruskole til lærende organisasjon

bok_helhetl_utvikl
Denne boka presenterer en modell for helhetlig skoleutvikling. Modellen bygger på erfaringer gjort ved noen av de beste skolene i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Australia og New Zealand. Et fellestrekk ved disse skolene er at de har en faglig og verdimessig forankring: «Sånn gjør vi det ved vår skole.» Boka viser også at de ulike metoder henger sammen – det er ikke et enten–eller men et både–og.

Boka gir bl.a. svar på

* Hvordan kan vi arbeide frem et felles, forpliktende verdigrunnlag i skolen?
* Hvordan sikre at skolen blir en lærende organisasjon?
* Hvordan skal vi komme frem til vårt felles læringssyn?
* Hvordan skal vi få til de gode rutinene for systematisk vurdering av skolens utvikling?
* Hvordan få til gode metoder og felles kriterier for å vurdere elevenes prestasjoner?

Bestill boka ved å følge denne linken til Kommuneforlaget

 

Helhetlig skoleutvikling – Læringsstrategier og utviklingsverktøy

bok_helhetl_utvikl_2
DETTE ER VERKTØYKASSA FOR SKOLEUTVIKLING! Denne boka inneholder bruksanvisninger og eksempler på mer enn 20 læringsstrategier for elever i alle aldere. Videre finner du skjemaer, bl.a. for medarbeidersamtaler, elev- og foreldresamtaler, elev- og medarbeiderundersøkelser og kartlegging av ansattes kompetanse.

Du vil også finne en mengde verktøy og metoder for:

vurdering og evaluering

* refleksjon
* kreativitet og kreativ tenkning
* problemløsning
* planlegging og strukturering

Edward de Bonos seks tenkehatter og Blooms taksonomi er beskrevet på en enkel måte, og alt er «krydret» med skoleeksempler og med forslag til bruk i klasserommet, i kollegiet og til arbeid med foreldrenes medvirkning.

Du kan bestille boka ved å følge denne linken til Kommuneforlaget

 

Flaks eller uflaks

bok_flaks_uflaks

Foreldre og barn vil alltid ønske og forlange kvalitet i barnehagen. Med denne boken kan du lære enkle metoder og verktøy for store og små oppgaver i barnehagen. Boken tar for seg en enkel kvalitetshistorikk og ser på dagens trender innen området kvalitetsutvikling i barnehage. Den gir en innføring i elementer som er nødvendige for å få til en vellykket og helhetlig kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. En helhet som blant annet består av lederskap, medarbeiderutvikling, visjon, mål og kortsiktige og langsiktige strategier. Metodene som blir beskrevet, blir daglig brukt i barnehager, og forfatterne har trukket fram en rekke eksempler fra barnehagehverdagen.

Boken henvender seg til styrere i barnehager, pedagogiske ledere, barnehagesjefer og barnehagekonsulenter. Den er også viktig for studenter på førskolelærerutdanningene. Sammen driver forfatterne rådgivningsfirmaet Ringer i vann der de i tillegg til å skrive fagbøker blant annet tilbyr forelesninger og opplæring i bruk av kvalitetsverktøyene som beskrives i boken.

Boken kan bestilles her

 

 

Kvalitet og metode i skolen

kval_metode

Alle skoler, enten de er vurdert som gode eller dårlige, vil bli bedre – og må bli bedre – for å takle framtidens krav og forventninger. Kvalitetsverktøyene som beskrives er laget for å øke tankekraften til enkeltpersoner eller grupper som velger å bruke dem. Man lærer å jobbe smartere for å løse problemer og nå mål. Bokas bruksanvisning gir god hjelp til systematisk forbedringsarbeid. Boka tar også for seg enkel kvalitetshistorikk, og gir en innføring i elementer som er nødvendige for en vellykket og helhetlig kvalitetssikring – og kvalitetsutvikling – av skolen.

Boken kan bestilles her