Om Ringer i vann

Grete Helle og Tom Rune Fløgstad

”Den som slutter å bli bedre, slutter å være bra” er et sentralt stikkord for Ringer i vann. Ved å bruke enkle verktøy for å utløse kreativitet, kartlegge, analysere, og gjøre noe med problemområder, sikres, forbedres og utvikles kvaliteten i virksomheten.

Et annet sentralt stikkord er å lære av de beste i inn og utland. Likhetene er dessuten flere enn forskjellene, og det er mye å ta med seg fra tekniske virksomheter over i den myke sektor og omvendt.

Ringer i vann kan sammenlignes med Askeladden og de gode hjelperne. Kontoret i Oslo betjenes kun av ”Askeladdene” Grete Helle og Tom Rune Fløgstad. De har imidlertid et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk med blant annet vinnere av kvalitetsutmerkelser knyttet nært opp til firmaet. Disse bistår ofte Ringer i vann ved gjennomføring av endrings- og utviklingsarbeid, planleggingsdager, kurs og opplæring, coaching, workshops, seminarer, studieturer og ved utarbeidelse av faglitteratur.

Grete Helle

Grete Helle er utdannet pedagog. Hun har blant annet vært kultur- og oppvekstsjef i Oslo kommune, rektor for Speditørskolen og administrasjonssjef i et YS forbund. Grete har sammen med Tom Rune Fløgstad skrevet bøkene «Kvalitet og metode i skolen», «Flaks eller uflaks – Verktøy for sikring og utikling av kvalitet i barnehagen», «Helhetlig skoleutvikling – Fra kenguruskole til lærende organisasjon» og «Helhetlig skoleutvikling – Læringsstrategier og utviklingsverktøy», «Ledelse av verdistyrte barnehager» og «Verktøy som virker i verdistyrte barnehager». De to siste bøkene har forøvrig også blitt oversatt til tysk (som første fagbøker oversatt fra norsk til tysk mht. til temaer som ledelse, organisasjonsutvikling, pedagogikk og barnehager)!

Tom Rune Fløgstad

Tom Rune Fløgstad er utdannet pedagog og markedsfører. Han har en allsidig arbeidserfaring som omfatter blant annet HMS leder Oslo kommune, kultur- og oppvekstsjef Oslo kommune, prosjektleder/personalansvarlig Barnehageforbundet, seniorrådgiver/ ansvarlig for offentlig sektor i den nasjonale kvalitetsforeningen i Norge – Excellence Norway. Han har drevet med opplæring i kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av offentlig sektor i en rekke år og har representert Norge i internasjonale kvalitetsfora. Han har sammen med Grete Helle skrevet flere fagbøker for barnehage og skole.

Om Ringer i vann as

Ringer i vann ble etablert i 2002

Vår visjon er:

”..som ringer i vann”

Våre grunnleggende verdier er:

Raske reaksjoner – betyr at vi setter alt inn på å gi raske svar og tilbakemeldinger. Men det betyr også at ny forskning og nye trender raskt skal snappes opp. Ringer i vann skal ligge i forkant.

Raushet – handler om dele og gi av seg selv. Skal nye metoder og verktøy spre seg som ringer i vann må man ikke holde metodene for seg selv. Eierskapet skal tilhøre oppdragsgiveren slik at Ringer i vann gjør seg selv overflødig. Raushet handler også om å dele gode ideer og Ringer i vann sprer både tips og gode ideer til alle som måtte ønske det.

Engasjement – som handler om blant annet lidenskap for faget. Vi skal være engasjerte og kunne engasjere andre.

Kreativ tankekraft – som betyr å se etter muligheter og ikke bare begrensninger. Hvorfor har noe lykkes og andre ikke, selv med samme utgangspunkt? Har kommer ukuelig optimisme og positiv tenkning inn som viktige faktorer.

Ringer i vann har meget gode referanser fra fylker, fylkeskommuner, høgskoler, kommuner, skoler, SFO og barnehager.

fyrtarnRinger i vann er Miljøfyrtårnbedrift. Det betyr at papir, embalasje, lasertonerpatroner m.v.blir resirkulert. Alt organisk avfall blir kompostert og omdannet til jord. Ringer i vann kan hjelpe skoler, barnehager og kommuner med å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

Ringer i vann har alltid vært opptatt av å ta et samfunnsansvar, og har blant annet støttet prosjekter for barn i Romania, Hviterussland, Afganistan og Sør Afrika.