Alt jeg kan!

Hvordan kroppen lærer hjernen å tenke

Om boka

Denne boka er skrevet for å koble sammen nyere hjerneforskning med det praktiske arbeidet vi utfører i barnehagene. Den er skrevet for å hjelpe til med å gi både ansatte, foreldre, og kanskje også politikere og beslutningstakere, de viktige «hvorfor svarene». Fysisk aktivitet og leik, riktig kosthold, rutinesituasjoner og overganger er alle områder som må kobles opp til kunnskap om hjernen. Men som også boktittelen understreker, det er kroppen som lærer hjernen å tenke, og mens skolen snakker om lesing regning og skriving som grunnleggende ferdigheter, berører denne boka de «egentlige» grunnleggende ferdighetene; reflekser, sanser, motorikk, hørsel og syn. Vi presenterer nyere forskning på en spennende og jordnær måte, og gir eksempler på hvilke konsekvenser dagens forskning bør få for praksisfeltet. Vi beskriver også hvordan vi må koble hjernen sammen med kroppen og omgivelsene våre, ikke se kropp, omgivelser og hjerne isolert – men som et hele, og hvor kroppen kommer først.

Til denne boka følger det med en film som levendegjør mange av problemstillingene vi tar opp. Vi anbefaler deg å lese boka og se filmen parallelt, og husk – det er i boka du finner teoriene og sammenhengene!

Om filmen

I filmen som følger med denne boka, er modellen for de grunnleggende ferdighetene eksemplifisert med en bøtte. Når du ser filmen, tenker vi at eksempelet med en bøtte gir mening og er et smart bilde på de ulike nivåene i barns utvikling, hvordan nivåene bygger på hverandre, og hvorfor det er viktig at alle barn får erfart og utviklet disse ferdighetene før de er klare for formell læring i form av for eksempel lesing, regning og skriving.

Modellen er utviklet på New Zealand av en våre samarbeidspartnere, Robyn Cox. Gjennom mange år har vi knyttet læringsbånd til denne dyktige pedagogen som generøst har latt oss få bruke modellen i boka og i utviklingsarbeid og våre forelesninger.

Kanskje du undrer deg – eller blir provosert – over begrep som bøtte, og kanskje enda mer når det snakkes om hull i bøtta! Men vi mener at denne metaforen, dette bildet, kommuniserer veldig godt nødvendigheten av høy bevissthet omkring hvordan vi kan legge best mulig til rette for hvert enkelt barn i barnehagen. I tillegg vet vi at noen barn trenger ekstra oppfølging for å nå sitt fulle potensial. Filmmaterialet kommuniserer på en hjerteskjærende måte hva som kan skje med barn hvis «vente å se»- eller «han vokser det nok av seg»-tankegangen får råde. For det er vår jobb, som profesjonelle, å sørge for at hvert eneste barn blir den beste utgaven av seg selv. Den norske oversettelse av filmen er gjort av Ringer i vann.

Filmen «De grunnleggende ferdighetene 1»

«De grunnleggende ferdighetene 2», foredrag og flere filmer

I filmen vil du oppleve at det blir henvist til film nummer 2. Den går vi i dybden på de grunnleggende ferdighetene som blir presentert i film nummer 1. Det finnes i tillegg også en film nummer 3 og nummer 4. Disse filmene er en del av ulike kursopplegg som Ringer i vann leverer. Disse kan enten bestilles som egne forelesninger, planleggingsdager, personalmøter eller, slik vi vanligvis arbeider, som et ledd i store og små helhetlige utviklingsarbeid.

Ønsker du referanser på slike utviklingsarbeid kan nok en av kommunene vi pr. dato arbeider i; Ørsta kommune, Sula kommune eller Giske kommune (alle ved barnehageansvarlige), fungere referanser. Ringer i vann kan kontaktes på post@ringerivann.no og på telefon 90177696 / 97511209.

Vi vil også oppfordre dere til å følge med på Facebooksiden Alt jeg kan. Den håper vi vil fungere som en forlengelse av boka, hvor vi presenterer filmer, forskning og gode eksempler på hjernevennlig praksis i barnehager.

 

alt jeg kan

Samfunnsansvar

Ringer i vann ønsker å ta et samfunnsansvar. I tillegg til å være en Miljøfyrtårnbedrift, støtter vi hvert år følgende tiltak økonomisk:

Utdanning av kvinnelige lærere i Mazar-E-Sharif i Afghanistan.

..samt Østby musikklag fra Trysil – uten musikk stopper bygdene!

Samarbeidspartnere