Alt henger sammen!

– Hjernevennlig praksis i skolen.

Alt jeg kan!

Hvordan kroppen lærer hjernen å tenke.

alt jeg kan

Alt henger sammen!

Hjernevennlig praksis i skolen.

alt jeg kan

Alt jeg kan!

Hvordan kroppen lærer hjernen å tenke.

Om bøkene

Disse bøkene er skrevet for å koble sammen nyere hjerneforskning med det praktiske arbeidet vi utfører i barnehage og i skole. De er skrevet for å hjelpe til med å gi både ansatte, foreldre, og kanskje også politikere og beslutningstakere, de viktige «hvorfor svarene».
Vi presenterer nyere forskning på en spennende og jordnær måte, og gir eksempler på hvilke konsekvenser dagens forskning bør få for praksisfeltet. Vi beskriver også hvordan vi må koble hjernen sammen med kroppen og omgivelsene våre, ikke se kropp, omgivelser og hjerne isolert – men som et hele, og hvor kroppen kommer først.
Boka Alt jeg kan! Hvordan kroppen lærer hjernen å tenke har, som en av ytterst få fagbøker innen feltet pedagogikk, blitt oversatt til tysk og er utgitt blant annet i Tyskland, Sveits, Luxemburg og Østerrike.

Til begge disse bøkene følger det med en film som levendegjør mange av problemstillingene vi tar opp. Vi anbefaler deg å lese boka du har kjøpt og se filmen parallelt, og husk – det er i bøkene du finner teoriene og sammenhengene!

Om filmen

I filmen som følger med begge bøkene, er modellen for de grunnleggende ferdighetene, grunnmuren, eksemplifisert med en bøtte. Når du ser filmen, tenker vi at eksempelet med en bøtte gir mening og er et smart bilde på de ulike nivåene i barns utvikling, hvordan nivåene bygger på hverandre, og hvorfor det er viktig at alle barn får erfart og utviklet disse ferdighetene før de er klare for formell læring i form av for eksempel lesing, regning og skriving.

Vi i Ringer i vann har vært så privilegerte at vi har fått arbeide med både barnehager og skoler på New Zealand. Modellen som vi henviser til i bøkene er utviklet på New Zealand av en av våre nære samarbeidspartnere, Robyn Cox. Gjennom mange år har vi knyttet læringsbånd til denne dyktige pedagogen som generøst har latt oss få bruke modellen i boka og i utviklingsarbeid og våre forelesninger. Vi har i tillegg fått samarbeide med nevropsykologer ved universitet i Auckland.

Kanskje du undrer deg – eller blir provosert – over begrep som bøtte, og kanskje enda mer når det snakkes om hull i bøtta! Men vi mener at denne metaforen, dette bildet, kommuniserer veldig godt nødvendigheten av høy bevissthet omkring hvordan vi kan legge best mulig til rette for hvert enkelt barn i barnehagen, og i skolen. I tillegg vet vi at noen barn trenger ekstra oppfølging for å nå sitt fulle potensial. Filmmaterialet kommuniserer på en hjerteskjærende måte hva som kan skje med barn hvis «vente å se»- eller «han vokser det nok av seg»-tankegangen får råde. For det er vår jobb, som profesjonelle, å sørge for at hvert eneste barn blir den beste utgaven av seg selv. Den norske oversettelse av filmen er gjort av Ringer i vann.

Filmen «De grunnleggende ferdighetene 1»

«De grunnleggende ferdighetene 2», foredrag og flere filmer

I filmen vil du oppleve at det blir henvist til film nummer 2. Den går i dybden på de grunnleggende ferdighetene som blir presentert i film nummer 1. Det finnes i tillegg også en film nummer 3 og nummer 4. Disse filmene er en del av ulike kursopplegg som Ringer i vann leverer. Disse kan enten bestilles som egne forelesninger, planleggingsdager, personalmøter eller, slik vi vanligvis arbeider, som et ledd i store og små helhetlige utviklingsarbeid.
Ønsker du referanser på slike utviklingsarbeid for barnehager, skoler eller både barnehager og skoler sammen, kan Ringer i vann kontaktes på post@ringerivann.no og på telefon 90177696 / 97511209.

Vi vil også oppfordre dere til å følge med på Facebooksidene Alt jeg kan eller Ringer i vann. Disse sidene håper vi vil fungere som en forlengelse av bøkene, hvor vi presenterer filmer, forskning og gode eksempler på hjernevennlig praksis i barnehager og skoler.

 

alt jeg kan

Samfunnsansvar

Ringer i vann ønsker å ta et samfunnsansvar. I tillegg til å være en Miljøfyrtårnbedrift, støtter vi hvert år følgende tiltak økonomisk:

Utdanning av kvinnelige lærere i Mazar-E-Sharif i Afghanistan.

..samt Østby musikklag fra Trysil – uten musikk stopper bygdene!

Samarbeidspartnere