Referanser

Noen referanser

Konferanser:

Ringer i vann har siden 2002 arrangerte 19 store konferanser for skole og barnehager.

Fra 2002 til 2008 arrangerte Ringer i vann den årlige Buskerud konferansen i samarbeid med Buskerud fylkeskommune og Kommunenes Sentralforbund.

Siden 2009 har Ringer i vann arrangert Ringer i vann-konferansen og barnehagekonferansen Alt henger sammen med alt.

Ringer i vann har også arrangert  Lære å lære – portfoliokonferansen i 2004 og 2005

Studieturer: 

Ringer i vann har siden 2005 arrangert blant annet 15 studieturer til New Zealand for skoler og barnehager. I samarbeid med firmaet 4Travel har vi også arrangert studieturer til en rekke europeiske land. Ringer i vann har et stort internasjonalt kontaktnett, og kan tilby høy kvalitet på studiebesøkene og faglige forelesninger.     

Utviklingsarbeid/fagmiljø:

Vi har fra 2004 til d.d. samarbeidet med blant andre:

Giske kommune og Sula kommune – To fram – et interkommunalt 3 årig utviklingsarbeid med implementering av ny rammeplan, virksomhetsanalyser, lederopplæring, kompetanseheving for alle ansatte. 2018 – 2020.

«Målsetting for det treårige utviklingsarbeidet er: å styrke barnehagen som omsorgs-, leike-, lærings- og danningsarena for barna gjennom arbeid med leiarskap for styrarar og pedagogiske leiarar. Å skape ein lærande, involverande og nyskapande organisasjonskultur til nytte for den enkelte barnehagen og for barnehagesektoren i Sula og Giske kommune. Å utvikle kompetente leiarar som har gode verktøy og engasjement for å drive utviklingsarbeid, og som kan utvikle barnehagen som lærande organisasjon.

Dette skal ein nå gjennom: Verdibasert leiaropplæring. Verksemdsanalyse, opplæring i utviklings- og læringsverktøy med utgangspunkt i ny rammeplan. Leiing av implementeringsarbeid. Leiing av prosessane i utvikling av planverk som reiskap for styring av barnehagen som organisasjon.»

Ørsta kommune, alle kommunens barnehager (kommunale og private). Treårig utviklingsarbeid, med virksomhetsanalyser, utvikling av lokalrammeplan, lederopplæring – Saman om Ørstabarnehagen – 2016 – 2019.

Åsheim ungdomsskole, Trondheim – verdibasert skoleutvikling 2015 – 2016.

Halden kommune – Verdibasert ledelse i barnehager. 2016 – 2017.

Drammen kommune ved Brandengen skole, Konnerud skole, Danvik skole – virksomhetsanalyser, skoleutvikling og veiledning.

Norges Handelshøyskole, Kompetansemiljø i forbindelse med Nasjonal lederopplæring for styrere i barnehager.

Regionsrådet i Hedmark dvs. kommunene Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Elverum og Våler i Solør; virksomhetsanalyser + helhetlig skoleutvikling (Læringslyst i Sør-Østerdal) 2011 – 2015.

Askøy kommune, virksomhetsanalyser + helhetlig barnehageutvikling 2013 – 2016.

Askøy kommune, virksomhetsanalyser + helhetlig skoleutvikling 2009 – 2012.

Klax (Berlin, Tyskland), skole- og barnehageutvikling 2009 – til d.d.

Hole kommune helhetlig barnehageutvikling 2008 – 2011.

Ringerike kommune, helhetlig barnehageutvikling 2008 – 2010.

Andebu kommune, virksomhetsanalyser + helhetlig skoleutvikling 2007 – 2009.

Sørum kommune, virksomhetsanalyser + helhetlig skole- og barnehageutvikling 2007 – 2008.

Tysvær kommune, «Barna som ingen kunne målbinde» – et Fra ord til handlingsprosjekt i samarbeid med Lesesenteret i Stavanger som omfatter skole og barnehage 2008 – 2009.

Giske kommune, et Fra ord til handlingprosjekt med en barnehage og to skoler 2008 – 2009.

Førde kommune, lederopplæring, endringspilotopplæring, sentrale planleggingsdager, SWOT analyser, coaching av ledergrupper – alle skoler 2004 – 2007.

Førde kommune, lederopplæring, endringspilotopplæring, virksomhetsanalyser – alle barnehager 2004 – 2007.

Førde kommune, medarrangør for skolekonferansen Førdekonferansen 2005, 2006, 2007.

Gjerdrum kommune, ved Bekkeberget barnehage (privat foreldredrevet), helhetlig barnehageutvikling 2006 – 2008.

Sande kommune, felles virksomhetsanalyse for alle barnehager 2006.

Sula kommune, lederopplæring, utviklingspilotopplæring inkl. læringsstrategier og verktøy, virksomhetsanalyser, felles planleggingsdager – alle skoler 2006 – 2007.

Haram kommune, helhethetlig kvalitetsutvikling og CAF (Common assessment framework) for barnehager og omsorgssektoren. 2007 – 2008.

Askim kommune, utvikling av virksomhetsplaner samt virksomhetsanalyser – alle skoler 2006 – 2008.

Gjerdrum kommune ved Veståsen skole, Gjerdrum barneskole og Gjerdrum ungdomsskole virksomhetsutvikling samt planleggingsdag for alle kommunens skoler.

Rakkestad kommune ved Os skole, virksomhetsutvikling.

Eidsberg kommune ved Mysen skole SWOT analyse og virksomhetsutvikling.

Nettverket «Kvaliøs» som består av kommunene Eidsberg, Rakkestad, Marker og Spydeberg, kvalitetsutvikling.

Oslo Kommune, Søndre Nordstrand bydel ved Lia barnehage, Lerdal barnehage, Elverhøy barnehage, virksomhetsutvikling.

Rygge kommune ved Øreåsen skole, prosjekt om elevmedvirkning i regi av Fylkesmannen i Østfold samt planleggingsdag for alle kommunens skoler.

Våler kommune ved Våk skole, prosjekt om elevmedvirkning i regi av Fylkesmannen i Østfold.

Hjartdal kommune i Telemark, kvalitetsutvikling av skoler.

Helse Stavanger, kvalitetsutvikling/kvalitetssikring alle bedriftsbarnehage 2005.

Ryenberget skole, Oslo, virksomhetsutvikling.

RKK, Ytre Helgeland, kvalitetsutvikling/kvalitetssikring skoler.

Manglerud Politistasjon, Oslo, kvalitetsutvikling/brukerundersøkelser.

Spydeberg kommune, kursdag for alle skoleansatte om kreative verktøy/de Bonos Tenkehatter.

Asker kommune, ved Hvalstad skole, demonstrasjonsskole, Swot analyse og virksomhetsutvikling.

Asker kommune ved Billingstad skole, virksomhetsanalyse og opplæring i læringsstrategier 2008.

Gjerdrum kommune, lederopplæring for skoler, ppt og barnehageadministrasjon.

Gjesdal kommune, ved Bærland skule, studietur.

Lier kommune, Utsikten barnehage, lederveiledning 2006 – 2007.

Det er i tillegg avholdt en rekke workshops om skole- og barnehageutvikling med deltakere fra hele landet.