Styrere og pedagogiske ledere fra Ringerike komune var samlet til kompetanseutvikling på Høgskolen i Buskerud 4. februar.

Denne dagen er en del av to-årig satsning på kompetanseutvikling for å høyne kvaliteten i barnehagen.

Dagen ble startet opp ved at flere barnehager presenterte sin «hjemmelekse» fra forrige samling – hva er profesjonalitet og hva er lojaliet for oss.