7På Masterstudiet i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse ved NLA i Bergen er boka Helhetlig skoleutvikling – fra kenguruskole til lærende organisasjon ført opp som pensumlitteratur.

NLA Høgskolen sikter mot at studentene gjennom arbeidet med masterstudiet utvikler forskerholdning og erfarer hva det innebærer å arbeide ut fra en vitenskapelig arbeids- og tenkemåte. Studiet vil gi studentene kjennskap til spørsmål som står sentralt i debatten om grunnlaget, målene og metodene for pedagogisk praksis, teori og forskning, og motivere til deltakelse i den pedagogiske debatt. Studiet sikter videre mot å dyktiggjøre studentene for yrker og arbeidsoppgaver som forutsetter kunnskap om oppdragelse og undervisning, herunder kunnskap om læring, sosiale prosesser og samhandling. Det skal gi studentene grunnlag for selvstendig planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeid og forskning innenfor det pedagogiske området.

Les mer om studiet her.

Boka Helhetlig skoleutvikling – fra kenguruskole til lærende organisasjon er skrevet av Grete Helle og Tom Rune Fløgstad som begge arbeider i Ringer i vann. Boka er utgitt på Kommuneforlaget. På forlagets hjemmeside skriver det følgende:

Denne boka presenterer en modell for helhetlig skoleutvikling. Modellen bygger på erfaringer gjort ved noen av de beste skolene i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Australia og New Zealand. Et fellestrekk ved disse skolene er at de har en faglig og verdimessig forankring: «Sånn gjør vi det ved vår skole.» Boka viser også at de ulike metoder henger sammen – det er ikke et enten–eller men et både–og.

Boka gir bl.a. svar på

Hvordan kan vi arbeide frem et felles, forpliktende verdigrunnlag i skolen?

Hvordan sikre at skolen blir en lærende organisasjon?

Hvordan skal vi komme frem til vårt felles læringssyn?

Hvordan skal vi få til de gode rutinene for systematisk vurdering av skolens utvikling?

Hvordan få til gode metoder og felles kriterier for å vurdere elevenes prestasjoner?

Boka henviser til Helhetlig skoleutvikling – Læringsstrategier og utviklingsverktøy. Denne boka inneholder bruksanvisninger og eksempler på mer enn 20 læringsstrategier for elever i alle aldere. Videre finner du skjemaer, bl.a. for medarbeidersamtaler, elev- og foreldresamtaler, elev- og medarbeiderundersøkelser og kartlegging av ansattes kompetanse.

Les mer om disse bøkene ved å følge denne linken til Kommuneforlaget.