6_imageUtdanningsdirektoratet har startet opp et prosjekt hvor erfarne veiledere skal bistå skoleeier og skoler som trenger veiledning for å komme i gang med forbedring av læreprosessene slik at flere elever lærer mer og læringsmiljøet forbedres.

Pedagogisk konsulent i Giske kommune (hvor Ringer i vann er engasjert med et barnehage/skoleprosjekt), Severin Roald, er en av disse veilederne. I en stor reportasje i Aftenposten blir han fulgt på sitt første oppdrag i Sveio kommune. Til Aftenposten forklarer Severin Roald;

Det er lærerne på skolene som skal gjøre jobben, vi veiledere skal være til stede i klasserom og på møter spredd utover året. Vår oppgave er å bidra med endring der det er nødvendig og systematisere god praksis. Vi er svært ydmyke i forhold til oppgaven, sier Severin Roald.

Det er offensive skoleeiere og rektorer som vil ha mer kompetanse inn i sin skole, de har ambisjoner om å bli bedre og holde bedre orden i eget hus.

Du kan lese mer i Aftenposten ved å følge denne linken.