Ringer i vann innbyr til en dag med inspirasjon og læring – teori og praktisk arbeid – relevant i forhold til både skoleledelse og klasseledelse!

Sammen med Marit Jensen, lærebokforfatter for ungdomstrinnet, Grete Helle og Tom Rune Fløgstad – forfatterne av boken Kvalitet og metode i skolen, har du muligheten til å lære enkle metoder for HVORDAN skolen kan utvikles!

Målet med dette seminaret er å:

• synliggjøre hvilken kompetanse som kreves av skoleledere og lærere for å kunne implementere ny læreplan.
• gi deltakerne kjennskap til ulike verktøy for skoleutvikling, med særlig vekt på det kreative.
• gi deltakerne erfaring i å bruke verktøy, både for egenutvikling, som klasseromsverktøy og for å utvikle den enkelte skole
• lære deltakerne metoder og verktøy for økt medbestemmelse og eierskap, også blant elevene og i foreldregruppen

Program:

09.00 – 11.30: Kvalitet i skolen: Kunnskapsløft, Skoleplakat, ny læreplan – bare store ord og nye stein i lærerryggsekken – eller?

Forelesningen vil være ”spekket” med eksempler fra skolevirkeligheten
11.30 – 12.15: Lunsj
12.15 – 16.00: Workshop med verktøy som Lotus, Gallery Walk og Slektskapsdiagram

En praktisk sekvens hvor ulike utviklingsverktøy blir gjennomgått i teorien og prøvet ut i praksis

.

Lignende workshops har vært arrangert tidligere. Tilbakemeldingene var gode!. Deltakerne skrev blant annet:

 

  • ”Sjelden god kursdag!”
  • ”Flott blanding av teori og praksis!”
  • ”Veldig aktuelt tema, får lyst til å ta tak i det med en gang”
  • ”Veldig konkret – mye å bruke på egen skole, og Lotus var jo genialt!”

 

Pris: kr. 1.495,- som inkluderer lunsj, kaffepauser og boken Kvalitet og metode i skolen. Denne boken fungerer også som metodeunderlag.

http://katalog.kommuneforlaget.no/go2prd.asp?id=2466

Sted: Oslo  5. september 2005

Trondheim 8. september 2005