INGER WAHLSTRØM – tidligere rektor ved Älta skole, og vinner av den svenske kvalitetsprisen 2001, er i Norge og holder workshop/seminar om praktisk skoleutvikling.

Norske skoler har de siste årene reist til Sverige for å lære av blant annet Älta skole, kanskje en av Europas beste skoler. De har fått se skolene, snakke med lærere og elever og har hørt historiene om hvorfor de har blitt gode. Nå har du sjansen til også å lære HVORDAN!

Målet med dette seminaret er å:
• gi deltakerne innføring i ulike kvalitetstilnærminger
• gi deltakerne kjennskap til ulike verktøy for å øke skolens kvalitet
• gi deltakerne erfaring i å bruke verktøy, både som egenutvikling, klasseromsverktøy og for å utvikle den enkelte skole
• lære deltakerne metoder og verktøy for økt medbestemmelse og eierskap

Program for dagen:

09.00 – 10.00  Hva er kvalitet i skolen?
10.00 – 12.00 Hvordan skape en kvalitetsskole – historien om Älta skole som i 2001 vant den svenske                        kvalitetsprisen – beviset på at skolen var Sveriges best virksomhet!
12.00 – 13.00  Lunsj
13.00 – 16.00  Workshop
Lær metoder som gjorde Älta skole til Sveriges beste. En workshop hvor ulike                                          utviklingsverktøy blir gjennomgått i teorien og prøvet ut i praksis.

Forelesere og coacher på seminaret vil, foruten Inger Wahlstrøm, være Grete Helle og Tom Rune Fløgstad, forfatterne av boken Kvalitet og metode i skolen (Kommuneforlaget 2003).

Har du råd til å gå glipp av denne fantastiske muligheten til å lære av de beste?

Pris: kr. 1295,- inkl. lunsj, kaffepauser og undervisningsmateriell

Sted og tid:      Oslo, 14. november 2003

Nærmere detaljer om seminaret sendes deltakerne ved påmelding.

Påmeldingsfrist: 5. november 2003
Påmelding skjer ved å melde deg på via internett eller
ved å sende en mail til post@ringerivann.no evt. tlf: 22 61 86 35