Hvordan skal vi oppnå Læringsplakatens mål om å ”stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning”? Eller hvordan ”stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet og fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter”?

På skoler i blant annet New Zealand og Australia har lærere lenge brukt flere av Edward de Bonos verktøy for strukturert kreativ tenkning. Hensikten er å trene elevers evne til selvstendig tenkning, øke lærelyst og evne til refleksjon og, ikke minst, økt ansvar for egen læring. Samtidig bruker også lærere og skoleledere disse verktøyene, både for å arbeide mer effektivt og strukturert, men også som lederverktøy og utviklingsverktøy for skolen.

 

Målet med denne workshopen er å:

 

* gi deltagerne kjennskap til ulike verktøy for å øke egen – og andres evne til kreativ tenkning.
* gi deltakerne kjennskap til Edward de Bonos ”Seks tenkehatter”. Du kan lese mer om de

Bonos ”Seks tenkehatter” ved å følge denne linken.

* gi deltakerne erfaring i å bruke ulike verktøy, både for egenutvikling, som

klasseromsverktøy, i utvikling av for eksempel elevens individuelle læringsplaner og for å

utvikle den enkelte skoles arbeidsmetoder.

Program:

09.00 – 11.30: Hva er kreativitet? Hvordan kan kreativitet læres? Hvordan kan jeg bli mer kreativ

– alene og i gruppe? Edward de Bonos rammeverk for kreativitet, en metode for å

fokusere tekningen i stedet for å tenke på alt samtidig. Praktisk arbeid og øvelser.

 

11.30 – 12.30: Lunsj

12. 30 – 16.00: Fortsatt praktisk arbeid med verktøy som ”Seks tenkehatter”, ”PMI”,

”Lotus”, “World Café” og “Gallery Walk”. Dagen vil i tillegg være fylt med

praktiske eksempler fra skoler i Norge, Sverige og New Zealand.

Følg denne linken for å lese mer om skoler på New Zealand.

Praktisk informasjon:

 

Pris:

kr. 1.495,- som inkluderer lunsj, kaffepauser og enten boken Lära seg kan alla! – men inte på samma sätt och inte på samma dag eller Kvalitet og metode i skolen”. (Du kan lese mer om disse bøkene ved å trykke på linkene.) Bøkene fungerer som metodeunderlag og vil også kunne kjøpes til redusert pris på stedet.

Sted:

 

Oslo Vika konferansesenter, 20. oktober 2005

 

Målgruppe:

lærere og skoleledere, alle trinn.

 

Påmeldingsfrist: 01. oktober 2005

 

Påmelding skjer ved å sende e-post til post@ringerivann.no evt. tlf: 2261 8635

 

NB! Husk å skrive i påmeldingen hvilket sted du vil delta + navn, skole og fakturaadresse

 

Om foreleserne:

Marie Sandell har lang erfaring fra skolen, både som lærer og som skoleleder i Sverige. Hun har gjennom lang tid arbeidet med pedagogisk utviklingsarbeid og er en mye brukt foreleser om portfolio og ulika modeller for tenkning og læring. Marie har også gjennom flera år vært engasjert i pedagogisk erfaringsdeling med skoler i Australien och Nya Zeeland. Hun driver i dag et eget konsulentfirma. Marie er sertifisert instruktører av Edward de Bonos teorier og verktøy. Marie har også gitt ut følgende bøker:

”Kom igång med Portfolio” Ekelunds Förlag 2000, ”Ämnes – och visningsportfolio” Ekelunds Förlag 2002

” Lära sig kan alla – men inte på samma sätt och inte på samma dag” Ekelunds Förlag 2004, ” Lära sig kan alla – modeller för lärande, medvetet tänkande och intelligent beteende” Ekelunds Förlag 2005. I løpet av våren 2006 kommer hennes nesta bok: ”Sex Tänkande Hattar i praktiken ” Ekelunds Förlag

Grete Helle og Tom Rune Fløgstad er begge utdannet pedagoger og har arbeidet som ledere på ulike nivåer innen privat og offentlig virksomhet. De driver i dag virksomhetsutviklingsfirmaet ”Ringer i vann” og har blant annet gitt ut bøkene ”Kvalitet og metode i skolen” og ”Flaks eller Uflaks – verktøy for utvikling og sikring av kvalitet i barnehagen”. I løpet av våren 2006 kommer de med en ny bok om skoleutvikling. Begge er sertifiserte instruktører av Edward de Bonos teorier og verktøy. Sammen med Marie Sandell arrangerer de også årlige studieturer til skoler i New Zealand.