Mary Wilson, kjent som en av New Zealands dyktigste rektorer, foreleser på workshops i Stavanger, Trondheim og Bergen.

Mary Wilson er rektor på Baverstock Oaks School , og vil være i Norge fra 20. september til 6. oktober  2008. Mary Wilson har tidligere forelest både på Buskerudkonferansen i Norge og Thinkers Conference i Sverige og er i tillegg til å være rektor også en høyt anerkjent skoleutvikler både i New Zealand og Australia.    

I samarbeid med Ringer i vann og Norsk Skolelederforbund vil det bli arrangert workshops i blant annet Stavanger, Bergen og Trondheim.  Det vil være fokus på helhetlig ledelse, verdiledede organisasjoner, endringsledelse og hvordan New Zealand har blitt blant verdens ledende land på lese og skriveopplæring. Enkelte kommuner, som f.eks. Sørum kommune, Førde kommune og Drammen kommune har allerede kjøpt inn en egen dag for sine lærere og rektorer.

Det vil bli arrangert kurs på følgende datoer:

Bergen – fredag 26. september
Stavanger – mandag 29. september
Trondheim – torsdag 2. oktober

Program (forelesningen foregår på engelsk):

09.00 -10.20

* Setting the scene for holistic leadership
* Building a learning organization built on shared vision & values
* Developing a shared vision and agreed core values
* Building leadership capacity to support the organization

10.20 – 10.40                      COFFEE BREAK

* The five key elements of teamwork
* Developing strong teamwork principles
* Developing distributed leadership and a trust radius throughout the organization
* Developing systems and structures to support the shared vision

12.00 – 13.00                      LUNCH

* Using a powerful model to lead staff through change
* Identifying mindsets that need to change dealing with resistance

14.30 – 14.50                      COFFEE BREAK

* Lifting student achievement through high quality professional learning for teachers
(case study – Literacy in NZ)
* Drawing the day together and feedback time

16.00 – Finish