I uke 15 har vi i Ringer i vann det som noen vil karakterisere som en drømmejobb, vi skal arbeide med verdier og visjoner i Barcelona, Spania.

Sammen med en skole fra Drammen skal vi ha to spennende dager hvor blant annet læringssyn, kollegasamarbeid, kjerneverdier og visjonsarbeid står på timeplanen. Skolens verdier, hva vi tror på «virker», er sentralt i alt utviklingsarbeid og grunnlaget for blant pedagogiske og metodiske veivalg. Dette var noe deltakerne på studieturen til New Zealand tidligere i år fikk erfare på alle skolene som ble besøkt, med kanskje Wakaaranga skole som den fremste eksponenten. Der var det skolens verdier som lå til grunn for de aller fleste veivalg som ble gjort.

Du kan lese mer om verdi og visjonsarbeid i boka Helhetlig skoleutvikling.