Inger Wahlström, tidligere rektor ved Älta skole i Sverige, var fredag 14. november i Oslo og avholdt en meget vellyket workshop om kvalitetsverktøy.

Inger Wahlström, som i 2001 vant den nasjonale svenske kvalitetsprisen, har i alle år ivret for bruken av kvalitetsverktøy ved virksomhetsutvikling. På workshop’en i Oslo 14. november presenterte hun, i samarbeid med Grete Helle og Tom Rune Fløgstad, tre enkle verktøy for skoleutvikling.

  1. Pluss/Delta  er et meget enkelt evalueringsverktøy som passer godt til nær sagt all evaluering. Dette verktøyet kan bli brukt av den enkelte elev til vurdering av eget arbeid eller gruppearbeid, av ansatte til evaluering av møter eller av foreldre for evaluering av foreldremøter. Her er det kun fantasien som setter begrensninger.
  2. Slektskapsdiagram er et verktøy for å finne ut hva problemet/utfordringen/erfaringen/oppgaven er. Det er et verktøy som brukes for å bringe orden i tankene og skape oversikt. Slektskapsdiagrammet samler store mengder skriftlig  informasjon og organiserer informasjon i grupper og kategorier basert på den naturlige sammenhengen. Dette er et verktøy som gjør at alle kommer til orde og at alle ideer blir anerkjent. På denne måten vil også alle deltakere få et eierskap til den prosessen de deltar i. Verktøyet er like godt egnet til virksomhetsutvikling som et klasseromsverktøy.
  3. Lotusdiagrammet er «poteten» i kvalitetsverktøykassa. Dette er et glimrende brainstormingsverktøy og fungerer som en mye mer oversiktlig utgave av et «mindmap».

Disse verktøyene + mange flere er presentert i boken Kvalitet og metode i skolen. Med utgangspunkt i denne boken deltar Ringer i vann og Inger Wahlstrøm på en rekke møter, kurs og planleggingsdager rundt om i norske kommuner.