North Star Schools i Newark, New Jersey, USA er en annerledes skole.  På North Star Schools i Newark, New Jersey kommer nærmere 100% av elevene fra det som må beskrives som svært dårlige sosioøkonomiske forhold. De aller fleste av elevene kommer fra forhold som er regnet som under fattigdomsgrensen i USA og 96% av elevene er fargende eller med «latino» bakgrunn. Til tross for dette, scorer elevene høyere enn hvite elever fra middelklassen. Skolen utdanner ikke bare elever ut av fattigdom, de bedriver regulær klassekamp.

Vi har her lagt ved en liten film fra en samling elevene har ved skoledagens start to dager i uken. Legg forøvrig merke til hvordan de arbeider aktivt med «priming» av elevene!

http://youtu.be/SGrhd73374wNorth Star