Som et ledd i handlingsplanen Kultur for Læring, vil Førde kommune, i samarbeid med Ringer i vann, utdanne 35 ”endringspiloter” eller ”skolepiloter” som skal fungere som støttespillere for skolenes og barnehagenes utviklings- og forbedringsarbeide.


Hva er tanken bak pilotutdanningen?

Endringspilotene eller skolepilotene skal være aktive støttespillere for skoleledelsen når de starter opp utviklings- og forbedringsarbeidet ved egen skole. Pilotene vil, sammen med skolens ledelse, ha nok kunnskap til å dra i gang arbeidet med å få elevene til å utvikle egne læringsstrategier og lære dem å både se og ta ansvar for egen læring.


Videre vil endringspilotene ha kunnskap om hvordan ulike verktøy kan brukes for å utvikle konkrete målepunkter for basisfagene i tråd med Læreplanverket. Endringspilotenes kompetanse vil også være nyttig når det gjelder å skape en felles forståelse i kollegiet for f.eks. kontaktlærers oppgaver, utvikling av felles læringssyn og utvikling av skolens verdiplattform.


Innholdet i utdanningen

Endringspilotutdanningen vil ha fokus på grunnleggende ferdigheter for forbedringsarbeid. Det vil være opplæring og trening i en rekke kvalitetsverktøy, evalueringsmetoder og ny pedagogisk metodikk. Første samling startet opp i januar 2005 og endringspilotene vil være ferdig utdannet høsten 2007. Litteratur som blir brukt er blant annet boken Kvalitet og metode i skolen og Flaks eller Uflaks.


Ønsker du flere opplysninger kan du kontakte Ringer i vann på telefon 2261 3586 eller Førde kommune, ved kommunalsjef Helge Sæterdal, på telefon 5772 2051