kongsberTilpasset opplæring og systematisk observasjon av lesing (SOL) er temaet på årets første planleggingsdag på Kongsberg.

Systematisk observasjon av lesing (SOL)  blir introdusert av Jone Haarr, som er skolesjef i Gjesdal kommune, mens det er Grete Helle og Tom Rune Fløgstad fra Ringer i vann som vil forelese om tilpassa opplæring.

Tilpasset opplæring blir av mange forbundet med Kunnskapsløftet, men allerede ved M87 het det at tilpasset opplæring skulle være et grunnleggende prinsipp for all undervisning i skolen.

Før M87 var begrepet tilpasset opplæring mest brukt i forbindelse med grupper av elever som hadde særskilte behov (for eksempel barn med psykisk utviklingshemning). Noe av dette henger nok fortsatt igjen i norsk skole. Vi har ved skolebesøk i andre land observert en minst like stor fokus på tilpasset opplæring for ”faglig sterke” elever. Såkalte GATE program er vanlig i land for eksempel USA, New Zealand, Canada, Australia og mange land i Østen. (GATE står for Gifted And Talented Education).