17. februar reiste 42 norske og svenske lærere til New Zealand for å lære hvordan man skaper enda bedre skoler.  

Ringer i vann arrangerer årlige studieturer til blant annet New Zealand. På studieturen i februar/mars 2008 er det med tilsammen 42 norske og svenske lærere. Programmet består av en rekke skolebesøk og forelesninger fra dyktige skoleledere/skoleutviklere. En av forelesningene er lagt til Kohia Teachers Centre, Faculty of Education – University of Auckland. Dette er et ressurssenter for lærere hvor man tilnærmet «bader» i spennende og utfordrende undervisningsmateriell og fagbøker. For at de studiebesøkende skal få en grundigere innføring i hvordan man arbeider ved skolene på New Zealand vil de også bli to hele dager på samme skole hvor en «skygger» en lærer gjennom skoledagene.

Ønsker du å finne ut mere om studieturene til New Zealand kan du følge denne linken til Sunde oppvekssenter i Førde. Skolens rektor var deltaker på fjorårets studietur.