Ti nye skoler og fire nye bedrifter skal de to neste årene vise vei for Utdannings-Norge. I tillegg videreføres fem av demonstrasjonsskolene og tre av demonstrasjonsbedriftene fra perioden 2003-2005 i ett år.

Utdanningsdirektoratet fikk inn i alt 74 søknader om å bli demonstrasjonsskole og 26 søknader om å bli demonstrasjonsbedrift for perioden 2005-2007, noe som er en økning på nesten ti prosent fra i fjor.

– Erfaringene med demonstrasjonsenhetene viser at det kan gi positive resultater å fremheve de gode eksemplene, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.
– Ordningen har resultert i stor besøksaktivitet, og jeg konstanterer med glede at det ser ut til å skje god læring både hos skolene og bedriftene som har mottatt besøk, og hos dem som har vært på besøk. Jeg gratulerer både de nyutnevnte og de videreførte skolene og bedriftene og ønsker både dem lykke til med videre arbeid for kvalitetsutvikling i grunnopplæringen.

Demonstrasjonsskoler er skoler som over tid har arbeidet systematisk for å fremme kvalitet i skolen. Gjennom demonstrasjonsordningen skal disse skolene formidle sine erfaringer med utviklingsarbeid til skoler og andre interesserte.

Demonstrasjonsbedrifter er lærebedrifter som over tid har utmerket seg når det gjelder systematisk arbeid for å fremme læringsutbytte i det enkelte lærefag for lærlinger med ulik bakgrunn. De skal også ha arbeidet aktivt for å rekruttere og motivere ungdom til å velge yrkesfag; gjerne med fag det har vist seg vanskelig å rekruttere ungdom til å utdanne seg i.

Det økonomiske tilskuddet er 500 000 kroner hvert år i inntil to år for skolene og 50 000 kroner for hver lærling, begrenset opp til 500 000 kroner for hver lærebedrift per år i inntil to år.

Følgende nye skoler er valgt ut som demonstrasjonsskoler i perioden 2005-2007:
Herad skule, Gol kommune
Vahl skole, Oslo kommune
Hvalstad barneskole, Asker kommune
Ranheim skole og Markaplassen skole (felles søknad), Trondheim kommune
Vollen ungdomsskole, Asker kommune
Bakkeløkka ungdomsskole, Nesodden kommune
Åretta ungdomsskole, Lillehammer kommune
Skien videregående skole, Skien kommune
Brundalen videregående skole, Trondheim kommune
Ulsrud videregående skole, Oslo kommune

Demonstrasjonsskoler som videreføres ett år:
Løkeberg skole, Bærum kommune
Sand skole, Troms kommune
Kjøkkelvik skole, Bergen kommune
Tolga skole, Tolga kommune
Stovner videregående skole, Oslo kommune

Følgende nye bedrifter er valgt ut som demonstrasjonsbedrifter i perioden 2005-2007:
YIT Building Systems AS, Kristiansand
Kirkeveien frisør A/S – Bibbis frisør, Borgheim
Meny Saltrød Mat, Saltrød
Steinkjer kommune

Demonstrasjonsbedrifter som videreføres ett år:
Siemens AS, Trondheim
Den Norske Opera, Oslo
Amersham Health AS, Lindenes Fabrikker, Spangereid