I forbindelse med skoleutviklingsprosjektet i Askøy kommune, var Ringer i vann bedt om å innlede om Kvalitetsutvikling i skolen på et møte arrangert av Askøy KFU. Tilstede på møtet var også FAU representanter fra kommunens skoler. Det var spennede møte med engasjerte foreldre som ønsket kommunens skoleutviklingsprosjekt hjertelig velkommen.

En artig sideeffekt av møtet var at Ringer i vann i dagene etter møtet fikk en rekke nye tilhengere på Facebooksiden sin! Så nå er det ikke bare førskolelærere, barnehagestyrere, lærere og rektorer som besøker siden men, veldig gledelig, også foreldre med barn i Askøyskolen!!!

Du kan lese mer om foreldremøtet ved å følge denne linken til Askøy kommune.