Ringer i vann har siden august 2007 vært engasjert i lederopplæring for barnehageledere i Ringerike, Hole og Krødsherad kommune.

Prosjektet ble avsluttet sommeren 2009 og oppsummeringen av prosjektet viser at deltakerne har vært svært fornøyd med opplæringen.

Her følger noen av kommentarene fra deltakerne:

”Utrolig bra lederopplæring! Opplæringen har vært med på gjøre jobben i barnehage enda mer spennende. Dere har klart å sette ord på ting i hverdagen som jeg kjenner meg igjen i. Tusen takk.”

”Dere er utrolig flinke foredragsholdere, utfyller hverandre godt! Utfordrer oss passe mye, og skaper ”trygghet” når dere gjør det. Griper fatt i våre innspill og bruker dem som eksempler – veldig bra!”

”Å få delta i denne prosessen med dere har vært utrolig lærerikt for meg!”

”Tusen takk for supre samlinger og mange gode verktøy for arbeidet framover.”

”Bra! Inspirerende. Får lyst til å gjøre veldig masse!! Skal revurdere alt vi gjør, årsplanen vår, målene våre m.m. Nok en gang takk!!”