Evalueringsskjemaene fra ”Ikke enten eller, men både og” – Buskerudkonferansen 2006 er nå analysert og viser meget fornøyde deltakere.  

Oppsummeringen av deltakernes tilbakemeldinger er svært gode og viser blant annet at:

99,5 % av deltakerne vil kunne anbefale venner og kolleger å delta på denne konferansen.
95 % av alle deltakere er svært fornøyd/fornøyd med konferansen. Ingen deltakere var misfornøyd.
97 % av deltakerne var svært fornøyd/fornøyd med det faglige utbyttet.
95% av deltakerne var svært fornøyd/fornøyd med relevansen for eget arbeide.
97,5 % av deltakerne var svært fornøyd med valg av konferansens tema.
98 % av deltakerne var svært fornøyd/fornøyd med konserten med Jonas Fjeld/Hilde Heltberg og tapasbufe.

…..og arbeidet med neste års konferanse er allerede i gang!