AndebuVed høstens nasjonale prøver gjorde særlig barneskolene i Andebu det svært godt. I alle fagene de ble prøvd i, dvs. lesing, regning og engelsk, ligger Andebu kommune over både det nasjonale nivået og nivået for Vestfold fylke. Særlig i  regning  gjorde Andebu det svært godt og var blant de aller beste i fylket.

Les mer om resulatetene på Andebu kommunes hjemmesider