Skolene i Førde har gjort det igjen! Denne gangen er det Sunde oppvekstsenter som utmerker seg. De er den skolen i landet hvor elevene trivest best!

I tillegg til å ha noen av landets beste elevresultater har skolene i Førde også meget høy elevtrivsel. Sunde oppvekstsenter er en skole med 111 elever. På året elevundersøkelse går de helt til topps når det gjelder elevtrivsel.

I avisen Firda kan man lese følgende: «Sunde oppvekstsenter er ein god stad å vere og å lære.

Iallfall dersom ein skal tru Elevundersøkelsen 2008. Der kjem det fram at elevane på Sunde oppvekstsenter i Førde, saman med elevane på Fåset skole i Hedmark gir skulane sine 4,9 av 5 moglege poeng når det gjeld trivsel.

Rektor Sindre Roska trur resultata botnar i medviten satsing frå kommunen.

Berre indikatorar

– Det har vore gjort eit medvite arbeid i Førde med klare målsetjingar reint pedagogisk. Det trur eg vi ser resultat av no, seier Roska.

Han presiserer likevel at han har eit balansert forhold til slike undersøkingar.

– Dette er berre indikatorar, og ikkje ein fasit, seier Roska.

Han legg likevel til at det faktum at Sunde-elevane har gode fysiske tilhøve neppe har slege negativt ut.»

Les mer i Firda

Les mer på Førde kommunes sider