Sula kommune gjennomførte våren 2006 en anbudsrunde for å engasjere en ekstern samarbeidspartner som skal bistå med gjennomføring av Kunnskapsløftet. Valget falt på Ringer i vann som har blitt engasjert for de tre neste årene.

”Offisiell åpning” av Kunnskapsløftet på Sula skjedde på en felles inspirasjonsdag for skoler, barnehager og kultursektoren, mandag 14. august. Nærmere 250 mennesker var samlet for å høre om helhetlig skoleutvikling og fikk, i tillegg til foredrag fra kultur- og oppvekstsjef Olav Budal, Grete Helle og Tom Rune Fløgstad fra Ringer i vann og rektor ved Vettre skole i Asker, også prøve seg på Gallery Walk – et gruppearbeid med 250 mennesker!    

På kommunens hjemmeside kan man blant annet lese følgende om Kunnskapsløftet:

Kompetanse for utvikling
Hovudutfordringa for skulane i Sula blir å kunne utvikle og organisere læringsmiljøet slik at det fremmer best mulig læring for både elevar og lærarar.  I den samanheng skal skuleleiarar, lærarar og andre tilsette i skulen gjennom kompetanseheving stimulerast og utrustast til å kunne møte utfordringane knytt til dei store endringane i innhald og struktur som reformen vil kreve. For å kunne gjennomføre denne store oppgåva ønsker Sula å samarbeide med eksterne kompetansemiljø.

«Ringer i vann»  
Våren 2006 inngjekk Sula kommune ein 3-årig rammeavtale med  «Ringer i vann»( RIV) , eit firma med spesialkompetanse innan pedagogisk utviklingsarbeid. Opplegget «Kultur for læring i Sula» skal ligge i botnen når Grete Helle og Tom Rune Fløgstad, representantar for RIV, skal hjelpe til å styre Sula i mål med kunnskapsløftet.