Skolene på New Zealand er kjent for å være spesielt gode på tilpasset opplæring. Hvordan får de det til?

Ringer i vann, i samarbeid med NSLF og Bats Inc., arrangerer studietur til New Zealand i perioden 13. til 27. februar 2010.

Ringer i vann har lang erfaring med å skreddersy studieturer til en rekke land. Sammen med utviklingsfirmaet Bats Inc. fra New Zealand vil det bli arrangert besøk på flere av de beste skolene i Auckland. Det vil også, avhengig av deltakernes ønsker, bli anledning til alt fra å møte lokale skolemyndigheter til besøk i spennende barnehager!

I motsetning til en del andre turarrangører vil det ikke bli lagt opp til å besøke flest mulig skoler i løpet av 10 hektiske dager. Vi tror at færre skolebesøk og et større fokus på hvordan valg av metoder henger sammen i en helhet i større grad vil gjøre at en senere lykkes i utviklingsarbeidet på egen skole. Fordypning vil i særlig grad skje i forhold til tilpasset opplæring, vurdering, ledelse og lærende organisasjoner. Naturligvis vil vi også se i bruk ulike leseprogrammer og ulike læringsstrategier som New Zealand er så kjent for!

Gjennom skolebesøk over en eller to dager vil det bli lagt opp et program for deltakerne med forelesninger fra dyktige lærere og rektorer og deltakelse i klasseromsaktiviteter.