Ringer i vann, i samarbeid med Bats Inc. (fra New Zealand), arrangerer studietur til New Zealand i tidsrommet 18. februar til 4. mars 2012.

Neste års studietur er den tiende i rekken, og ved studieturen i februar 2011 var det med 48 deltakere som ga strålende tilbakemeldinger!

Studieturer til New Zealand arrangert av Ringer i vann skiller seg ut fra andre studieturer ved at det ikke er lagt vekt på flest mulig studiebesøk, men tvert i mot færre skoler men med høy kvalitet på besøkene. Vi ønsker å bidra til en dypere forståelse av hvorfor skolene på New Zealand blir regnet blant verdens beste, og hvordan de har kommet dit. I tillegg til skolebesøk med dypdykk i individuelt tilpasset opplæring, vurdering for læring, lese- og skriveopplæring og matematikk, vil det også bli arrangert ulike workshops med temaene:

– effektive læringsstrategier for klasserommet
– ”catch them beeing good” – en metode for økt sosial kompetanse og mindre mobbing
– hvordan skape et godt og effektivt lederskap
– hvordan oppnå gode faglige og sosiale resultater
– vurdering for læring
– elev- og lærerportfolio som metode
– “appraisal” – utvikling av læreren som lærende

Disse forelesningene vil bli holdt av lærere og rektorer fra noen av Aucklands beste skoler.

Studieturen passer for skoleadministratorer, rektorer, ledere, lærere på barne- og ungdomstrinnet.

Det vil også være en viss mulighet for legge inn spesielle ønsker i programmet, for eksempel barnehagebesøk, møte med skolemyndigheter m.v.

Prisen for studieturen er beregnet til ca. 28.500,- n.kr. I tillegg påløper diverse avgifter.
Dette inkluderer flyreise, hotell m/ frokost, studiebesøk på ulike skoler, lunsj ved skolebesøkene, transport til og fra alle studiebesøk og undervisning/forelesninger på norsk/engelsk.

Påmeldingsfrist 15. oktober 2011. Det er begrenset antall plasser.

Du finner mer om studieturen på:

www.ringerivann.no/nz

Du kan også lese om skolesystemet på New Zealand, metodikk og læringsstrategier i bøkene «Helhetlig skoleutvikling – fra kenguruskole til lærende organisasjon» og «Helhetlig skoleutvikling – læringsstrategier og utviklingsverktøy» som er utgitt på Kommuneforlaget.