Ringer i vann, Bats Inc og Norsk Skolelederforbund arrangerer studietur til New Zealand i tidsrommet 14. til 28. februar 2009.

Denne studieturen skiller seg ut fra andre studieturer til New Zealand ved at det ikke er lagt vekt på flest mulig skolebesøk. Vi ønsker i stedet å ha et mye større fokus på en dybdeforståelse av hvorfor skolene på New Zealand blir regnet blant verdens beste og hvordan de har kommet dit. I tillegg til skolebesøk med dypdykk i vurdering, lese- og skriveopplæring og matematikk, vil det også bli arrangert seks ulike workshops med temaene:

–       effektive læringsstrategier for klasserommet
–       ”catch them being good” – en metode for økt sosial kompetanse og mindre mobbing
–       hvordan skape et godt og effektivt lederskap
–       hvordan oppnå gode resultater
–       elevvurdering  
–       elev- og lærerportfolio som metode
Disse kursene vil bli holdt av lærere og rektorer fra noen av Aucklands beste skoler.

Det vil også være en viss mulighet for legge inn spesielle ønsker i programmet, for eksempel barnehagebesøk, møte med skolemyndigheter m.v.

Prisen for studieturen er beregnet til ca. 25.000,- n.kr. I tillegg påløper diverse avgifter.

Dette inkluderer flyreise, hotell m/ frokost, studiebesøk på ulike skoler, transport til og fra alle studiebesøk og undervisning/forelesninger på norsk/engelsk.

Påmeldingsfrist 15. november 2008. Det er begrenset antall plasser.

Du kan også lese om skolesystemet på New Zealand, metodikk og læringsstrategier i bøkene «Helhetlig skoleutvikling – fra kenguruskole til lærende organisasjon» og «Helhetlig skoleutvikling – læringsstrategier og utviklingsverktøy» som er utgitt på Kommuneforlaget.

Har du spørsmål/ønsker mer opplysninger kan du kontakte:

Tom Rune Fløgstad på telefon 2261 8635 eller 9017 7696