Ringer i vann og Bats Inc (fra New Zealand) arrangerer studietur til New Zealand i tidsrommet 20. februar til 6. mars 2011.

Ved studieturen i februar 2010 var det 46 deltakere som ga strålende tilbakemeldinger. Les mer på våre hjemmesider under knappen Resultater.

Denne studieturen skiller seg ut fra andre studieturer til New Zealand ved at det ikke er lagt vekt på flest mulig skolebesøk. Vi ønsker i stedet å ha et mye større fokus på en dybdeforståelse av hvorfor skolene på New Zealand blir regnet blant verdens beste og hvordan de har kommet dit. I tillegg til skolebesøk med dypdykk i vurdering, lese- og skriveopplæring og matematikk, vil det også bli arrangert seks ulike workshops med temaene:

– effektive læringsstrategier for klasserommet
– ”catch them beeing good” – en metode for økt sosial kompetanse og mindre mobbing
– hvordan skape et godt og effektivt lederskap
– hvordan oppnå gode resultater
– elevvurdering
– elev- og lærerportfolio som metode

Disse kursene vil bli holdt av lærere og rektorer fra noen av Aucklands beste skoler.

Studieturen passer for skoleadministratorer, rektorer, ledere, lærere på barne- og ungdomstrinnet.

Det vil også være en viss mulighet for legge inn spesielle ønsker i programmet, for eksempel barnehagebesøk, møte med skolemyndigheter m.v.

Prisen for studieturen er beregnet til ca. 27.000,- n.kr. I tillegg påløper diverse avgifter.
Dette inkluderer flyreise, hotell m/ frokost, studiebesøk på ulike skoler, transport til og fra alle studiebesøk og undervisning/forelesninger på norsk/engelsk.

Påmeldingsfrist 15. oktober 2011. Det er begrenset antall plasser.

Du finner mer om studieturen på: https://www.ringerivann.no/new-zealand-2011/

Du kan også lese om skolesystemet på New Zealand, metodikk og læringsstrategier i bøkene «Helhetlig skoleutvikling – fra kenguruskole til lærende organisasjon» og «Helhetlig skoleutvikling – læringsstrategier og utviklingsverktøy» som er utgitt på Kommuneforlaget.

Har du spørsmål/ønsker mer opplysninger kan du kontakte:

Tom Rune Fløgstad på telefon 2261 8635 eller 9017 7696