I tillegg til arbeid med blant annet «Læringslyst i Sør-Østerdal», har Ringer i vann rukket å gjennomføre to store arrangement i løpet av årets første måneder – Ringer i vann konferansen 23. og 24. januar og en studietur til New Zealand 18. februar til 3. mars. Deltakernes evalueringer av begge arrangementene viser en meget stor grad av fornøydhet.

For Ringer i vann-konferansen 2012 viste tilbakemeldingene blant annet:

Faglig utbytte: 95% av deltakerne svarte at de var svært fornøyd/fornøyd med det faglige utbyttet av konferansen.

Valg av tema: 94% av deltakerne svarte at de var svært fornøyd/fornøyd med konferansens valg av tema.

Relevans for arbeidet: 96% av deltakerne svarte at de de var svært fornøyd/fornøyd med konferansens relevans for den jobben de utførte.

Når det gjelder foreleserne var det denne gangen Thomas Nordahl som fikk de beste tilbakemeldingene, tett fulgt av Denise Holiday fra USA og Grete Helle og Tom Rune Fløgstad. Nordahl oppnådde en score hvor 100% (alle konferansedeltakere) var svært fornøyd/fornøyd med foredraget, og de tre andre lå like ved siden av!!

 

For studieturen til New Zealand var deltakernes tilbakemeldinger minst like gode.

Alle deltakere på turen var svært godt fornøyd/fornøyd med det faglige innholdet for turen og ved å bryte ned tallene har vi kommet fram til at graden av fornøydhet var 4,8 på en skala fra 1-5 (hvor 5 er det beste)!! Alle deltakere (100 %) kan anbefale andre å delta på en tilsvarende tur!

Følgende skriftlige tilbakemelding fra en av deltakerne avslutter denne korte oppsummeringen: «Jeg blir (forhåpentligvis) aldri den samme etter å ha sett og opplevd dette så nært innpå kroppen – læring for livet»