En Gallup undersøkelse viser at foreldre og foresatte er godt fornøyd med skolen.

– Resultatene i målingen samsvarer med våre erfaringer. Skolen nyter stor anerkjennelse hos norske foreldre, konstaterer Loveleen Rihel Brenna, leder av Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG).

– Det er en myte at alt i skolen er så dårlig. Vi har et av verdens beste utdanningssystemer, sier utdanningsminister Kristin Clemet (h).

Gallup-tallene viser at et klart flertall av skolens brukere (foresatte og nære pårørende) er tilfreds med skolen. Både i grunnskolen og videregående er flere fornøyde enn misfornøyde med samtlige av forholdene de er blitt bedt om å vurdere. Som vanlig i slike undersøkelser scorer barneskolen best, mens ungdomsskolen og videregående kommer omtrent likt ut.

Aller mest positiv tilbakemelding gis det på elevenes trivsel og klassestyrers oppførsel, omsorg og arbeidsinnsats.

Du kan lese mer om undersøkelsen i Aftenposten