En trygg Osloskole, 98 % av elevene trives godt på skolen, men mange elever etterlyser større utfordringer

Dette er noen av hovedinntrykkene fra en omfattende brukerundersøkelse som MMI har gjennomført for Skoleetaten.

Et utvalg elever og foresatte på alle Osloskolene har uttalt seg om sin tilfredshet med skolen på de fem hovedområdene som Osloskolene arbeider spesielt med. Her var det mange gode resultater, sier direktør for Skoleetaten Astrid Søgnen. Dette fortjener elever og ansatte, sier hun!

Søgnen er glad for at det bildet som ofte tegnes av Osloskolen i mediene, nå blir kraftig nyansert. Osloskolen er i front på mange områder, og det arbeides bevisst med å forbedre opplæringen, sier Søgnen. Hun har merket seg de områder som fortsatt er en klar utfordring – og det går på å tilpasse opplæringen enda bedre til den enkelte elev. Ca halvparten av elevene opplever at opplæringen ikke treffer godt nok, og at de ikke får vanskelig nok oppgaver. Vel halvparten av elevene mener også at de ikke får regelmessig tilbakemelding på hvor de står i det faglige arbeidet. – Dette er «beskjeder» som griper rett inn i skolens kjernevirksomhet, og som vi bare må gå løs på enda mer offensivt.  I Skoleetaten er vi blitt flinke til å dokumentere hvor vi står, og denne brukerundersøkelsen gir oss enda mer kunnskap som grunnlag for å bli bedre, sier Søgnen. Hun er sikker på at brukerundersøkelsen vil bli nøye studert på skolene. Det handler om å fortsette det målrettede arbeidet som allerede er i gang. Planen er å følge opp brukerundersøkelsen årlig, avslutter Søgnen.

 

Les mer her: http://www.skoleetaten.oslo.kommune.no/Default.asp?page=&Id=80727