Ringer i vann arrangerer i februar 2011 studietur nummer 9 til New Zealand. Du kan lese mer om studieturen her.