I Skytta barnehage får foreldrene tildelt brukernavn og passord, slik at de kan lese og skrive informasjon om egne barn. I tillegg kan foreldrene selv registre når barna skal ha ferie med videre. Les mer på www.skyttabarnehage.no