– inviterer andre skoler til å delta på planleggingsdagen 21. mai 2004

Fredag 21. mai 2004 inviterer Veståsen skole til KVALITETSUTVIKLING I SKOLEN

-en dag med inspirasjon og læring –

teori og praktisk arbeid!

Sammen med Inger Wahlstrøm, tidligere rektor ved Älta skole, og Grete Helle og Tom Rune Fløgstad – forfatterne av boken Kvalitet og metode i skolen, har du nå muligheten til å lære enkle metoder for HVORDAN skolen (og også andre virksomheter) kan utvikles! (Kommuneforlaget 2003http://katalog.kommuneforlaget.no/go2prd.asp?id=2466).


Målet med denne dagen er å:
• gi deltakerne kjennskap til ulike verktøy for skole- og virksomhetsutvikling
• gi deltakerne erfaring i å bruke verktøy, både som egenutvikling, klasseromsverktøy og for å utvikle den enkelte skole eller virksomhet
• lære deltakerne metoder og verktøy for økt medbestemmelse og eierskap, også blant elevene og i foreldregruppen

Her har du en unik mulighet til å lære av de beste!

Pris:    kr. 500,- inkl. enkel lunsj, kaffe

Sted og tid:     Gjerdrum kulturhus, fredag 21. mai 2004

Påmeldingsfrist:        20. april 2004

Påmelding skjer ved å:

  • sende vedlagt påmeldingsskjema til halvor.sletta@gjerdrum.kommune.no
  • eller faxe vedlagte påmeldingsskjema til 63 93 52 93
  • eller ringe Ellen Dahle på tlf: 63 93 52 70