Ringer i vann har siden 8. desember 2004 arbeidet med Kunnskapsløftet i Førde. Det treårige prosjektet ble avsluttet 3. desember 2007 og erfaringene og resultatene er meget gode.

I tillegg til strålende resultater på evalueringsundersøkelsen ved prosjektets avslutning, har også en av kommunens skoler, Flatene skule, blitt demonstrasjonsskole for de to neste årene. Førde kommune gjør det også svært godt på de nasjonale prøvene og er inne på topp 10 nasjonalt!    

Kommunens skolesjef, nå kommunalsjef i Førde, Helge Sæterdal, var tidlig ute med Kunnskapsløftet. Allerede i 2004 ble Ringer i vann engasjert, etter at kommunen i over ett år hadde fulgt Ringer i vanns andre prosjekter, sjekket ut referanser og deltatt på flere av Ringer i vanns konferanser.

Kunnskapsløftet i Førde har blant annet bestått av virksomhetsanalyser ved alle skoler, lederopplæring for rektorer og inspektører, opplæring av endringspiloter, besøk og veiledning på den enkelte skole, veiledning av ledergrupper og tre store skolekonferanser (Førdekonferansen).

Ved avslutningen av prosjektet ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant ledere og endringspiloter og resultatene er svært oppløftende. Vi gjengir her noen av spørsmålene med resultater:

Vår skole har utviklet seg mye fordi vi har tatt i bruk det vi har lært i denne kompetanseutviklingen:

Ledere: 94% mente at skolen hadde utviklet seg svært mye/mye
Piloter:100% mente at skolen hadde utviklet seg svært mye/mye

Ringer i vann modellen, har vært svært viktig for å kunne få et felles bilde av hvordan ting henger sammen og hva som må gjøres for å unngå flaks eller uflaks i Førde skolen.

Ledere: 100% av lederne mente Ringer i vann modellen hadde vært svært viktig/viktig
Piloter: 100% av pilotene mente Ringer i vann modellen hadde vært svært viktig/viktig

Kompetanseutviklingen i sin helhet har vært meget vellykket.

Ledere: 100% av lederne mente den hadde vært meget vellykket/vellykket
Piloter: 100% av pilotene mente den hadde vært meget vellykket/vellykket

Kunnskapsløftet i Førde bygger på Ringer i vann modellen for skoleutvikling. Denne er dokumentert i bøkene Helhetlig skoleutvikling – fra kenguruskole til lærende organisasjon og Helhetlig skoleutvikling – læringsstrategier og utviklingsverktøy.

Les også hva skolene i Førde mener ved å følge denne linken.