Gran kommune vant Skoleeierprisen 2006 for deres langsiktige arbeid med å utvikle gode skoler.
Prisen ble tirsdag overrakt av kunnskapsminister Øystein Djupedal på Skolekonferansen i regi av KS.
– Skolene i Gran har oppnådd gode resultater på områder som matematikk, realfag og teknologi i skolen, samt lese- og skriveopplæring. Det er også viktig at skoleeiere oppfordrer skolene til å vektlegge tilpasset opplæring slik Gran kommune gjør, sier Øystein Djupedal.

Gran kommune arbeider langsiktig ved å vedta fireårige utviklingsplaner for skolen. Disse brukes som grunnlag for årlige kommunale tiltaksplaner og skolenes virksomhetsplaner.

Gunnar A. Stavnes i NHO, juryleder for Skoleeierprisen, redegjorde for kriteriene. Juryen har vektlagt at kommunen har arbeidet målrettet og systematisk i perioden 2002-2005

Prisen er et grafisk blad fra Håkon Bleken og 175.000 kroner. Det er fjerde gang KS og Kunnskapsdepartementet deler ut Skoleeierprisen. Hensikten er å vise fram gode eksempler på etablering, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale grunnskoler og fylkeskommunale videregående skoler. Prisen skal fremheve skoleeiere som har lagt til rette for at elever og lærlinger får opplæring av høy kvalitet uavhengig av kjønn, bosted, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og foreldrenes økonomi.