Er du analytisk? eller kanskje holistisk? eller kanskje litt av begge deler?

På sidene til Dansk Læsestil Institut kan du teste din egen lesestil. En lesestil en en kombinasjon av læringstiler kombinert med ulike programmer for leseopplæring. Test din lesestil ved å følge denne linken.

Bak Dansk Læsestil Institut finner en Susanne Aabrandt, kjent fra en rekke foredrag i Norge, og Gitte Rasmussen. Begge er ansatt ved Rosenlund skolen utenfor København.

Susanne Aabrandt har lenge samarbeidet med Ringer i vann, og har denne høsten også levert et kapitel til boken «Helhetlig skoleutvikling – fra kenguruskole til lærende organisasjon» – selvsagt om læringsstiler.