Norsk Skolelederforbund og Ringer i vann har undertegnet en samarbeidsavtale som gjelder fram til februar 2010.  

Samarbeidsavtalen omfatter planlegging, utvikling, markedsføring og gjennomføring av blant annet konferanser, fagkurs / workshops og studieturer.

For Skolelederforbundets medlemmer vil samarbeidsavtalen blant annet bety at de vil kunne få rimeligere arrangementsavgifter og tilbud som er mer tilpasset nettopp NSLF’s medlemmer.

Et av de første resultatene av dette samarbeidet vil være serie fagkurs/workshops rundt om i landet i slutten av september/begynnelsen av oktober 2008. Tema som helhetlig skoleutvikling, lærende organisasjoner og vurdering for læring vil bli belyst av blant annet rektor Mary Wilson fra New Zealand. I tillegg til å være rektor på Baverstock Oaks School i Auckland, er også Mary Wilson engasjert i firmaet Bats Inc. De arbeider, som Ringer i vann, med helhetlig skoleutvikling og ledelse i skolen.

I etterkant av denne forelesningsturneen, som blant annet vil omfatte Drammen, Førde, Stavanger, Bergen og Trondheim (vi ser også på andre interessante steder), vil det så bli arrangert en studietur til blant annet Baverstock Oaks School og andre skoler i området rundt Auckland. Her vil det være Bats Inc. som vil bistå med det faglige programmet.

Det vil selvsagt være mulig å bare delta på fagkurset/workshopen eller bare delta på studieturen. For deltakere på studieturen vil det kunne søkes om reisestipend fra NSLF.

…og – arrangementene vil selvsagt også være åpne for andre enn medlemmer av NSLF.