Ringer i vann har blitt engasjert av Sørum kommune for å arbeide med både skoler og barnehager.

Sørum kommune har engasjert Ringer i vann blant annet for å gjennomføre virksomhetsanalyser av alle kommunale skoler og barnehager. Dette arbeidet starter opp høsten 2007 og vil fortsette på våren 2008.

Kommunen ønsker også å benytte Ringer i vann til planleggingsdager og opplæring av endringspiloter i tillegg til sentrale kurstilbud.