SørumSørum kommune og Ringer i vann har siden 2007 samarbeidet om skole- og barnehageutvikling i prosjektet Ringvirkninger. Dette prosjektet ga Sørum kommune en andre plass i kåringen av Norges kvalitetskommune. Nå har de altså blitt nominert til Skoleeierprisen.

I 2008 ble også Førde kommune nominert til Skoleeierprisen og Ringer i vann er rimelig stolte av å ha vært med på å bringe fram finalister både i 2008 og 2009.

Ved å følge denne linken kan du lese om Førde kommune og deres vei mot nominasjonen til Skoleeierprisen.

Skoleeierprisen ble opprettet av KS og daværende Utdannings- og forskningsdepartementet og første gang utdelt i 2003. Formålet med prisen er å stimulere kommuner og fylkeskommuner til å drive et aktivt systematisk arbeid for å utvikle kvaliteten i sitt skoletilbud.

Kriteriene for prisen har vært utformet noe forskjellig fra år til år, men hovedtemaene har hele tiden vært pedagogisk utvikling, fysisk og psykososialt miljø, oppfølging og evaluering, rekruttering og utvikling av ansatte og ledere.

Prisen består av et pengebeløp og et grafisk trykk.