Sørum kommune fikk hederlig omtale og diplom for fremragende kvalitetsarbeid.

5view_imageSørum kommune fikk hederlig omtale og diplom for fremragende kvalitetsarbeid, men måtte se seg slått av Verdal kommune.
I beskrivelsen av prosjektet heter det:

Sørum vil med sitt prosjekt utvikle et kvalitativt helhetlig læringsløp. Felles utviklingsarbeid mellom barnehage og skole vil sikre og styrke kvaliteten ved overgangene barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående skole, voksenopplæring, utdanning og jobb.

Målet for prosjektet har vært:

  • Utvikle et kvalitativt helhetlig læringsløp
  • Definere felles verdigrunnlag og bygge felles kultur for læring i barnehage og skole
  • Elevene i skolen skal ha oppnådd bedre læringsresultater og økt tilfredshet
  • Barnehagene skal ha gode læringsarenaer og hensiktsmessigemetoder som skal sikre barnas læringsutbytte

Ringer i vann har vært engasjert med prosjektet siden oppstarten 2. januar 2007. Siste samling i prosjektet vil være 22. og 23. oktober 2009. Tema for denne samlingen vil være Edward de Bonos 6 tenkehatter, Blooms taksonomi og vurdering.