Rygge kommune arrangerte 5. januar felles planleggingsdag for alle kommunens skoler og skolefritidsordninger.


Rådmann Espen Brustad kunne mandag 5. januar ønske alle skole- og SFO ansatte velkommen til felles planleggingsdag i Øråshallen. Grete Reitan, som var koordinator for hele arrangementet, kunne stolt observere at mer enn 300 ansatte lot til å stortrives i en håndballhall som for anledningen var gjort om til et profesjonelt kurslokale med plass til både forelesninger, workshop arbeid i grupper og, sist men ikke minst, med velfungerende servering som en ekstra service.

Ringer i vann hadde ansvar for den faglige delen, hvor det i tillegg til teori rundt helhetlig kvalitets- og virksomhetsutvikling, ble lagt stor vekt på at alle tilstedeværende skulle ha et praktisk utbytte av dagen. Halvparten av tiden ble derfor benyttet til å lære bruken av ulike kvalitetsverktøy. Verktøy som Pluss/delta, Lotus og Slektskapsdiagrammer ble gjennomgått og prøvet ut i workshops med mer enn 20 aktive grupper.

Tilbakemeldingene fra deltakerne på planleggingsdagen var meget positive med god kritikk til engasjerte og flinke foredragsholdere, positiv tilbakemelding på at alle ansatte hadde kunnet arbeide sammen, og med mange lovord til kommunen og Grete Reitan for et profesjonelt og godt gjennomført arrangement.