Rådgivning

Rådgivning

Norsk offentlig sektor, og kanskje spesielt oppvekst og utdanningssektoren, er inne i en raskere endring enn noen gang før i historien. Gjennom ulike reformer er kravet til kvalitet og dokumentasjon av resultater blitt stadig sterkere på alle nivå. Ringer i vann kan blant annet bidra på følgende områder:

LEDELSE

Et hvert utviklingsarbeid er avhengig av inspirerte og kompetente ledere. Men selv den dyktigste leder trenger påfyll og tilbakemelding. Ringer i vann kan tilby:

 • Ledercoaching
 • Opplæring i ulike lederverktøy
 • Videreutvikling av ledere og ledergrupper
 • Bistand til forankring av felles mål og visjoner


KVALITETSUTVIKLING

Den som slutter å bli bedre slutter å være bra! Kvalitetsutvikling handler om store og små steg for å bli stadig litt bedre. Ringer i vann kan tilby:

 • Kvalitets kick-off med noen av Europas dyktigste ledere
 • Workshops med små og store arbeidsgrupper
 • Opplæring i praktiske verktøy for kvalitetsutvikling


PROSESSUTVIKLING

Kvalitet skal ikke handle om flaks!

Kartlegging og forbedring av virksomhetens prosesser er noe av det aller viktigste som må gjøres for å skape en kvalitetssikret, god virksomhet. Ringer i vann kan tilby:

 • Workshops med små og store arbeidsgrupper
 • Opplæring i praktiske verktøy for prosesskartlegging/ -forbedring


EVALUERING OG MÅLING


Et helhetlig virksomhetssyn er noe som preger de aller fleste av Europas beste skoler. Ringer i vann kan tilby:

 • EFQM og CAF metodikk tilpasset både grunnskoler og videregående skoler
 • Kartleggings-, evaluerings- og utviklingsverktøy skreddersydd for skolen
 • Bistand til helhetlig utvikling av skolen


Uerfarne lederne har ofte behov for råd – og noen ganger kan det være greit å be om råd selv om du har ”noen år på baken”!

• intervjuteknikker
• medarbeidersamtaler
• oppfølging av ansatte
• budsjett – og regnskapsarbeid
• hvordan få fram et budskap
• hvordan lede møter
• kvalitetsikring av prosesser
• planarbeid
• motivasjonsteknikker o.s.v