Coaching

Coaching

Ledere skal veilede, hjelpe og støtte sine medarbeidere, men hvem skal ”hjelpe hjelperen?” Ved å bruke en coach får du slik hjelp!

Coaching er et samspill mellom å stille spørsmål og bestemme mål, der coachen er din katalysator og inspirator slik at du får en personlig utvikling. Du har selv svaret og løsningene, coachen hjelper deg til å finne fram i ”jungelen”.

Coaching tilbys enkeltvis til ledere eller ledergrupper, der målet er økt selvinnsikt, klokere lederskap og en bedre hverdag!