TV-aksjonen for Blåkors har et eget opplegg for lærere og elever. Vi oppfordrer alle skoler til å støtte opp om tv-aksjonen.  

Gjennom årets TV-aksjon vil mange barn bli kjent med temaet rus, og få høre at barn i Norge er berørt av dette. Mange barn vil også kjenne seg igjen.

Det at skolen tar tak i tema, gjør at elevene får snakke om det i trygge rammer. Undervisningsmateriellet knyttes opp mot barnekonvensjonen, og ser rus i et nasjonalt så vel som et internasjonalt perspektiv.

Videre tar programmet sikte på å hjelpe elevene til å sette ord på følelser og tanker rundt situasjoner som kan være vanskelige å snakke om, og samtidig støtte og beskytte de barna som er rammet. Ved skrittvis større åpenhet er vi med på å bryte tabuet og å gjøre skammen mindre. Likeledes gir det mulighet for å fange opp berørte barn tidlig. Her har skolen et medansvar.

Med skoleprogrammet ”Større åpenhet – mindre skam” ønsker TV-aksjonen Blå Kors å jobbe for større åpenhet, og inviterer alle landets skoler til å knytte tema opp mot FN-dagen få dager senere. Det er viktig at alle barn på et tidlig tidspunkt får høre følgende:

Det er aldri barns skyld at voksne har det vondt.
De er ikke alene om å ha det sånn.
Den eneste måten barn kan hjelpe voksne på er å be andre voksne om hjelp.
Barn kan ikke få voksne til å slutte å drikke.
Å be om hjelp er ikke det samme som å sladre.
Hvor kan barn få hjelp?
Alle barn har rett til å ha det bra.

LES MER PÅ DISSE SIDENE.