Kommunal Rapport er landets viktigste ukeavis og nettsted for politikere, administrasjon og andre ansatte innen kommunesektoren.

Avisen har knyttet til seg 7 personer som gjennom hele året leverer faste kronikker i avisen. Dette er Aslak Bonde politisk kommentator, Evy­Anni Evensen, rådmann i Lyngdal, Matz Sandman, skribent, Jan Per Styve, regionaldirektør i Hordaland fylkeskommune, Terese Folgerø, eldreoverlege dr.med. i Tromsø, Rebekka Borsch, fylkesleder i Buskerud Venstre og altså Ringer i vann ved Tom Rune Fløgstad.

I Kommunal Rapports grunnsyn og formål står det følgende:

Kommunal Rapport skal være Norges ledende avis innen kommunesektoren, på papir og nett. Avisens målgrupper er politikere og ledere i kommunal og fylkeskommunal sektor, inkludert kommunale bedrifter over hele landet, samt relevant opinion.

Til grunn for avisens virksomhet ligger Lov om redaksjonell fridom i media, selskapets vedtekter, Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.

 Kommunal Rapport skal gjennom sin journalistiske virksomhet fremme en selvstendig kommunesektor, til beste for kommunenes innbyggere:

– gi allsidig informasjon om kommunesektoren og lokaldemokratiet i Norge,

– gi nytteinformasjon for arbeid med samfunnsutvikling, tjenesteutvikling og arbeidsgiverutvikling,

– invitere til bredde og engasjement i faglig og politisk debatt, og være sentral arena for denne debatten,

– bidra til at KS´ medlemmer (kommuner, fylkeskommuner og bedrifter) kan følge med i KS´ arbeid bl.a for å kunne kontrollere og påvirke organisasjonen på informert grunnlag.

Du kan lese Kommunal Rapport ved å følge denne linken.