1130 lærere var påmeldt til Romsdalsk lærerstevne i Molde 18. august. Ringer i vann foreleste over temaet «Helhetlig skoleutvikling – fra god til enda bedre»

Fra kurskatalogen har vi sakset følgende om Ringer i vann sitt foredrag;

«Foredragsholderne vil gi en innføring i elementene som skal til for å skape en
enda bedre skole og lykkes i å bli en laerende organisasjon. De vil, på en
praktisk og jordnær måte, belyse alt fra system for elevvurdering,
verdigrunnlagets betydning for ”slik gjør vi det på vår skole” til fysiologiske
betingelser for læring og ”priming”. Foredraget vil være spekket med
eksempler fra skoler i inn – og utland og du vil også få lære noen helt nye
læringsstrategier du kan ta i bruk allerede i morgen!»

I motsetning til de andre foredragene på lærerstevnet er dette en forelesningsrekke med 3 kursdager, hvorav den neste blir arrangert i midten av oktober. Tema på denne kursdagen vil blant annet være Blooms taksonomi.